Onze speerpunten

 

Het verkiezingsprogramma van het APB omvat alle punten waar het APB zich in de komende raadsperiode hard voor gaat maken. De volgende 10 speerpunten zijn voor het APB cruciaal en verdienen de hoogste prioriteit!

10 Speerpunten:

  1. Een schone, aantrekkelijke en duurzame woonomgeving zonder zwerfafval en onkruid.
  2. Veilige situaties op wegen, fietspaden, trottoirs, rondom het spoor etcetera.
  3. Voldoende en passende woningen worden gebouwd voor onze huidige en toekomstige inwoners.
  4. Verbeterde verkeersafwikkeling door de aanleg van een noordelijke en oostelijk rondweg en geheel of gedeeltelijke ondertunneling van het spoor.
  5. Een winkel-, horeca- en recreatie boost voor de Markt, Raadhuisplein en het Van Bergenplein.
  6. Een ruim en goed aanbod van recreatie, cultuur en sport met een transparant en makkelijk subsidiebeleid voor verenigingen.
  7. Behoud het dorps karakter van Etten-Leur door onder andere de cultuurhistorische bebouwing te behouden.
  8. Een aantrekkelijk en duurzaam vestigingsklimaat voor ondernemers.
  9. Verbeteren van de kwaliteit van zorg en ondersteuning voor jongeren, ouderen en inwoners met een beperking.
  10. Een servicegerichte, benaderbare en efficiënte gemeente.

Word lid van het APB

Word lid