Onze standpunten

Het APB is een aanspreekpunt voor de gehele bevolking van Etten-Leur. We stimuleren sport, cultuur en recreatie voor jong en oud. We maken geen onnodige uitgaven en houden uiterste terughoudendheid tot verhoging van de gemeentelijke belastingen. Het APB ondersteunt en faciliteert ondernemers, maar heeft ook oog voor inwoners die moeten rondkomen van een minimum inkomen. Kwaliteit van en ondersteuning van zorg staan hoog in ons vaandel.

We zijn trots op het dorpse karakter en behouden graag de karakteristieke bebouwing in Etten-Leur. Het APB heeft aandacht voor veiligheid in de breedste zin van het woord. Denk hierbij aan goed onderhouden en verlichte straten, het stimuleren buurtpreventieteams en handhaving. We zijn zuinig op het milieu door een duurzaam beleid te voeren en te zorgen dat het onderhoud van ons Etten-Leur op een goed peil blijft.

Algemene inleiding

Eerst luisteren, dan plannen maken

Herkenbaar en aanspreekbaar

Het APB gebruikt al bijna 32 jaar deze twee motto’s als lijfspreuken en handelt daar ook naar.

Lees verder

Bestuur en ondersteuning

Het APB wil dat u als bewoner gebruik kunt maken van een servicegerichte, benaderbare, efficiënte en goede dienstverlening van de gemeente. Samenwerking met partners past daarbij, mits deze een voordeel voor de inwoners oplevert.

Lees verder

Veiligheid

Een veilige woon- en leefomgeving is voor iedere inwoner van Etten-Leur cruciaal. Niet alleen in, en rondom de woning, maar ook op straat en rondom het spoor.

Lees verder

Verkeer, vervoer en waterstaat

Alle inwoners (jong en oud) moeten erop kunnen vertrouwen dat zij zich nu en in de toekomst snel, veilig en comfortabel kunnen verplaatsen. Daarom wil het APB nù investeren in structurele maatregelen zoals bijvoorbeeld een noordelijke en oostelijke randweg

Lees verder

Economie

Het APB wil dat de gemeente de aantrekkelijkheid voor duurzame ondernemingen die voor Etten-Leur ook werkgelegenheid oplevert blijft vergroten.

Lees verder

Onderwijs

Mede dankzij het APB zijn alle basisscholen in Etten-Leur nu voorzien van moderne en goed uitgeruste (brede-)schoolgebouwen. Nu is het zaak deze op het kwalitatief hoge niveau te houden

Lees verder

Sport, cultuur en recreatie

Ondanks dat de voorzieningen in Etten-Leur op een goed niveau zijn vereist het op orde krijgen en houden van de vrijwilligers in de verenigingen de nodige aandacht.

Lees verder

Sociaal domein

Etten-Leur moet een gemeente zijn waarin alle inwoners mee moeten kunnen doen. Op dit moment ervaart het APB dat dit op sociaal gebied niet voor iedereen mogelijk is. Dit vereist inzet van de gemeente op belangrijke thema’s.

Lees verder

Volksgezond- heid en milieu

De wereldwijde uitdaging om een veilige en duurzame woon- en leefomgeving te creëren stopt niet aan de grens van Etten-Leur. Een enthousiasmerende en coöperatieve houding wordt van iedereen verwacht om deze uitdaging aan te gaan.

Lees verder

Volkshuis- vestiging, ruimtelijke ordening

Om te kunnen garanderen dat er in de toekomst voldoende woningen beschikbaar zijn zal er op korte termijn flink werk gemaakt moeten worden van woningbouw voor jong en oud.

Lees verder

Onze Speerpunten

Het APB heeft in haar verkiezingsprogramma 10 speerpunten opgenomen.

Lees verder

Onze Ombudsman helpt u!

Klachten of Vragen?

Fer van Bergen is ombudsman voor het APB. Hij houdt zich bezig met allerlei vraagstukken binnen de Etten-Leurse samenleving.

Lees verder

Blijf op de hoogte

Ontvang de nieuwsbrief van het APB en blijf op de hoogte van ontwikkelingen en politiek in Etten-Leur. Vul hieronder uw e-mailadres in en klik op ‘Houd mij op de hoogte’.


    Word lid

    Lid worden van de grootste politieke lokale partij van Etten-leur? Dat kan! Praat en denk mee en draag zo je steentje bij aan Etten-Leur.

    Lid worden