Met onderstaande brief aan het college is een verzoek gedaan om een speelparadijs te realiseren in Etten-Leur.

 

De fracties van het APB en Leefbaar Etten-Leur vragen Uw aandacht en inzet om een speelparadijs te realiseren in Etten-Leur.
In 2018 is er een poging gedaan om een speelparadijs van de grond te krijgen in Etten-Leur. Eigenaar en organisaties waren tot overeenstemming gekomen, echter de gemeente gooide roet in het eten. Men voldeed niet aan de parkeernorm en de organisatie kwam 20 parkeerplaatsen te kort.
In andere delen van Etten-Leur wijkt de gemeente af van de parkeernorm, waarom is dat hier niet gedaan?

Bruisende gemeente met veel kleine kinderen.

We hebben in Etten-Leur veel gezinnen met kleine kinderen. Deze gezinnen willen we in Etten-Leur een speelparadijs bieden. Nu moeten ze in onze naast gelegen gemeenten of nog verder naar een speelparadijs. Gezinnen die geen eigen vervoer hebben kunnen dus moeilijk een speelparadijs bezoeken.
Wat zou het geweldig zijn als er een speelparadijs in Etten-Leur komt. Misschien is de Ballorig (als)nog bereid om toch in Etten-Leur een vestiging te realiseren.

Kansen scheppen

Het APB en Leefbaar Etten-Leur zien kansen om óók in Etten-Leur een speelparadijs te realiseren. Indien er wederom een initiatief voordoet zoals in 2018 willen wij aan de voorkant meedenken voor wat betreft parkeerplaatsen, enz. We kijken vooral hoe iets wél mogelijk is, in plaats van niet. Dit alles past perfect in de gedachte van de nieuwe Omgevingswet.
Naast bovenstaande zien wij ook kansen voor het creëren van een ‘buitenspeelparadijs bij de boer’. Denk hierbij aan initiatieven in omliggende gemeenten zoals ‘Speelboerderij Den Scherpenberg’ (Rucphen) en het ‘Aardbeienterras’ (Rijsbergen). Voor het realiseren van een dergelijk initiatief denken wij bijvoorbeeld aan een leegstaande schuur/loods bij een agrarisch bedrijf. Het zou dus wellicht een nevenfunctie kunnen zijn van een agrarisch bedrijf of in een leegstaande agrarisch bedrijf (VAC)
Qua inwonersaantal is Etten-Leur een zeer interessante gemeente voor een speelparadijs.

Wij zijn van mening dat, door samen naar kansen en oplossingen te kijken we ondernemers op een locatie in Etten-Leur een speelparadijs kunnen laten realiseren.

Voorstel aan gemeenteraad/college

  1. Ga opnieuw in gesprek met Ballorig en kijk of zij nog steeds geïnteresseerd zijn om zich in Etten-Leur te vestigen.
  2. Pas zo nodig regels en de parkeernorm aan of zoek naar oplossingen.
  3. Beperk de zoeklocaties niet alleen binnen de bebouwde kom, maar ook op het bedrijventerrein of buitengebied.
  4. Ga bij een eventuele geschikte locatie een omgevingsdialoog aan.
  5. Realiseer samen met een ondernemer een speelparadijs.

Namens de fracties van APB en Leefbaar Etten-Leur,