Maandag 11 juli 2022, tijdens de behandeling van de kadernota, kwam de hondenbelasting ter sprake. Een kadernota die beleidsarm is, waarin geen nieuwe voorstellen gedaan zouden worden. De VVD kwam toch met het voorstel om de hondenbelasting af te schaffen. Het APB is van mening dat de leges (dus ook de kosten voor hondenuitlaatplekken en het opruimen hondenpoep) die worden geheven in de gemeente kostendekkend dienen te zijn. Zoals wij in de stemwijzer hebben aangegeven, voor de verkiezingen, wilden wij ten aanzien van het afschaffen van de hondenbelasting de ontwikkelingen in de Tweede Kamer afwachten. Dit laat langer op zich wachten dan gepland.  Wij willen aangeven dat wij de mogelijkheid om de hondenbelasting te verlagen of zelfs geheel af te schaffen graag willen bekijken. Wel willen we dan de financiële consequenties ten aanzien van het onderhouden van uitlaatvelden en dergelijke goed in beeld hebben. Wij willen dus graag meedenken en zijn niet per definitie tegen verlaging of afschaffing van de blaftax.