Op dit moment is de RES (Regionale Energie Strategie) een belangrijk onderwerp in de gemeenteraad van Etten-Leur. Zoals de naam al aangeeft geldt dit voor alle 16 gemeentes in de gehele regio West Brabant.

Wat is het doel van de RES?
Zoals u misschien weet is in juni 2019 het klimaatakkoord gepubliceerd. In dit klimaatakkoord is vastgelegd wat in Nederland de strategie is om onze klimaatdoelen te behalen. Dit omvat de ruimtelijke inpassing en uitvoering van duurzame energieopwekking (waaronder warmte) en de energie-infrastructuur (waaronder warmte en andere hernieuwbare bronnen), die nodig zijn voor de realisatie van de afspraken in het Klimaatakkoord. Iedere gemeente heeft een doel opgelegd gekregen.

Wat betekent dit voor Etten-Leur?

Etten-Leur is al jaren bezig met duurzame energieopwekking zoals windmolens en zonnedaken. In het bod wat is gedaan door de overheid aan Etten-Leur voldoen wij al aan onze bijdrage in windmolen energie. Wij hebben bewust gekozen om deze in het noordelijke deel van onze gemeente te plaatsen. Ook met zonne energie hebben wij al behoorlijke slagen gemaakt en met de nieuwe plannen die nu uitgewerkt worden zijn wij al een heel eind op weg om ons doel te bereiken. Op dit moment is de gemeente Etten-Leur met partners druk doende om zonneparken te situeren op de grote daken van onze bedrijven. Wij hebben als APB duidelijk het standpunt de landelijke omgeving te handhaven en geen landelijke zonneparken in het buitengebied aan te leggen. Het zonnepark op de Bollendonkseweg (oude vuilnisstort) is daar een uitzondering op omdat dit een gebied is wat ontsloten is van de openbare weg en geen bestemming heeft en zal krijgen. Ook het zonnepark langs de A58 steunen wij en zien dit als een prima alternatief.

Voor meer informatie over de RES klikt u hier.

Ook willen wij graag uw vragen beantwoorden. Dit kan elke donderdagavond van 19.30 tot 20.00 uur in kamer 0.02 van het vergadercentrum.