Algemeen Plaatselijk Belang

Wij luisteren naar de inwoners van Etten-Leur. Daarna maken wij plannen. Via de plaatselijke politiek zorgen wij dat ideeën werkelijkheid worden.

Zo vertolken wij al sinds 1989 de stem van zowel Etten als Leurenaar. Samen zorgen we voor een mooi Etten-Leur voor nu, maar ook voor later.

Onze geschiedenis

APB staat voor Algemeen Plaatselijk Belang. Dit betekent dat we in gesprek gaan met de inwoners van Etten-Leur, belangen bespreken en in de gemeenteraad behartigen. We zijn een plaatselijke politieke partij die voor de  zevende periode, zitting heeft in de gemeenteraad van Etten-Leur.

Aan de wieg van het APB stonden Liz Zuidwijk, Antoon Vermeulen en Walter Dekkers. 5 December 1989 is de officiële oprichtingsdatum van het APB.

Alles begon in november 1989. Bij de samenstelling van de kieslijst van de VVD stond Liz Zuidwijk op een onverkiesbare plaats. De motivatie was dat ze te oud was, de samenstellers meenden dat er een frisse nieuwe wind moest waaien binnen de VVD.

Liz (de moeder van de Leur) trok zich dat aan als een vorm van onderwaardering, Walter Dekkers (raadslid voor de VVD) koos de kant van Liz.

Dit voorval bleef niet onopgemerkt op de Leur. En al snel ontstond er een club van mensen, onder initiatief van Toon Vermeulen, die Liz en Walter wilde helpen aan een plaatselijke politieke partij die mee kon doen aan de verkiezingen van de gemeenteraad in 1990.

Walter, Liz en Toon benaderden inwoners die een juiste afspiegeling waren van de Etten-Leurse bevolking en die een plaats wilden op de kieslijst. Het is kort dag. Ze hebben nog maar twee maanden om alles te regelen.

De eerste verkiezingen in 1990 waren voor het APB zeer succesvol. Vier kandidaten werden in de raad gekozen: Liz Zuidwijk, Walter Dekkers, Wim Vermunt en Janny Heymans. Wim Vermunt was vanaf dit jaar tot en met 1998 fractievoorzitter.

Dagblad De Stem schrijft daags na de verkiezingen dat er sprake is van een politieke aardverschuiving in Etten-Leur. De door de wol geverfde politieke Liz eist een wethouders post op en het APB zit in het college.

Antoon Vermeulen
Liz Zuidwijk

 

 

 

 

 

Van Walter Dekkers hebben we helaas geen foto.

In 1994 was de politieke aardschok nog groter. APB is de grootste partij in Etten-Leur geworden met 7 raadsleden waarvan er 2 wethouder werden. Liz Zuidwijk en Antoon Vermeulen vertegenwoordigen het APB in het college. De raadsleden zijn Wim Vermunt, Walter Dekkers, Jan Luijkx, Jan Jaspers en Hans van Kaam. Walter Dekkers overlijdt, Lia Boeren komt in zijn plaats.

Jan Luijkx

 

 

 

 

 

Van Wim Vermunt, Hans van Kaam en Jan Jaspers hebben we geen archieffoto’s.

In 1998 is het APB weer de grootste partij van Etten-Leur met 7 zetels en leverde toen weer 2 wethouders: Antoon Vermeulen en Wim Vermunt. De raadsleden waren Jan Luijkx, Lia Boeren, Wim Görtemöller, Theo Groenewegen en Jan Jaspers.

Jan Luijkx werd fractievoorzitter. In die periode kon het APB veel van haar plannen realiseren. Denk maar aan de ontwikkeling van de Leurse Haven en de grote aandacht voor de bewoners van het buitengebied. Vooral dat laatste werd door de toenmalige fractievoorzitter Jan Luijkx behartigd.

Door tussentijds vertrek van Jan Luijkx en Lia Boeren worden hun plaatsen ingenomen door Hans van Kaam en Tjitske Koopmanschap. Antoon Vermeulen werd in deze raadsperiode gedwongen zijn wethouderspost te verlaten.

Van Lia Boeren hebben we geen archieffoto.

Wim Görtemöller
Theo Groenewegen
Tjitske Koopmanschap

In deze raadsperiode is er voor het APB met 5 zetels een nieuwe uitdaging neergelegd. Het APB ging de oppositie in met Antoon Vermeulen, Theo Groenewegen (fractievoorzitter), Kees van Aert, Tjitske Koopmanschap en Jean-Pierre Schouw.

Kees van Aert
Jean-Pierre Schouw

 

 

 

 

 

Burgerleden waren Clasien de Regt, Koen van Polanen en Marco Mensen.

Van Marco Mensen is er geen archieffoto.

Clasien de Reg
Koen van Polanen

 

 

 

 

 

 

Het bestuur bestond uit John van den Bemd, Irene Martin, Frans van de Wiel, Ad Teunissen en Ad Gijzen.

Er worden vaak klachten geuit over de directe woonomgeving: lantaarnpalen die scheef staan, stoepen die verzakken, illegaal storten van afval, kortom vervelende zaken die om een oplossing vragen. Het APB heeft goed onderhoud van openbaar gebied als een van haar prioriteiten staan en roept een ombudsman in het leven.  Ad Teunissen pakt deze taak met groot enthousiasme op.

Ad Teunissen

De periode van 2006-2010 heeft het APB 6 zetels en maakt weer deel uit van de coalitie samen met het CDA en PvdA. Jean-Pierre Schouw is ditmaal onze wethouder. In zijn portefeuille heeft hij Ruimtelijke Ordening, Volkshuisvesting, Sportzaken en Vervoer. Kees van Aert is fractievoorzitter en  Jan de Wit is vice-fractievoorzitter.

Jan de Wit

 

 

 

 

 

Overige raadsleden zijn Clasien de Regt, Antoon Vermeulen, Theo Groenewegen en Koen van Polanen. Jennie Boer vervangt een jaar later Koen van Polanen.

Jennie Boer

 

 

 

 

 

Daarnaast zijn er twee burgerleden die de fractie met raad en daad ondersteunen, Ad Teunissen en Jack Melisse.

Half 2009 komen er nog twee burgerleden bij: Peter van der Wulp en Rob Pieterman. Clasien de Regt verlaat in 2009 het APB.

Peter van der Wulp
Rob Pieterman

 

 

 

 

 

In 2009 is het bestuur van APB weer op volle sterkte en zeer actief. Het bestuur bestaat uit voorzitter Jan Mucharowski, secretaris Martien Hoevenaars en penningmeester Ad Gijzen. Jan Luijkx, John Martens en Simon de Hoon zijn bestuursleden.

In 2009 hebben we ook helaas afscheid moeten nemen van ons erelid Liz Zuidwijk. Zij stierf op 84 jarige leeftijd na zich haar leven lang te hebben toegewijd aan Etten-Leur.

Liz Zuijdwijk

Antoon Vermeulen is de laatste van de oprichters van het APB en de leden hebben unaniem besloten om Antoon tot erelid te benoemen. Dit heeft hij dan ook naar de mening van de APB leden door en door verdiend. Antoon gaat in de volgende ronde niet meer mee doen aan de gemeenteraadsverkiezingen.

De inwoners van Etten-Leur zijn op 3 maart 2010 helemaal achter het APB gaan staan. We zijn weer de grootste partij van Etten-Leur geworden met 7 zetels. Blijkbaar luistert het APB goed naar de burger. We zijn dus op de goede weg.

Na enkele weken onderhandelen was de nieuwe coalitie bekend. Het is APB, VVD, en CDA geworden. Jean Pierre Schouw is weer wethouder. De raadsleden zijn Kees van Aert, Jennie Boer, Peter van der Wulp, Joop Biegelaar, Peter Donkers, Rob Pieterman en Simon de Hoon.

Joop Biegelaar
Peter Donkers
Simon de Hoon

 

 

 

 

 

De fractie wordt nog ondersteund door drie burgerleden: Theo Groenewegen, Jack Melisse en Ron Rosbak. We gaan met veel inzet en zeker nog steeds met een luisterend oor de komende 4 jaren Etten-Leur besturen. Dit zal gezien de economische crisis zeker geen gemakkelijke periode worden. Maar het APB neemt zijn verantwoordelijkheid en we gaan er voor!

Ron Rosbak

 

 

 

 

 

Naar ongeveer een jaar samengewerkt te hebben, klapt in 2011 de coalitie uit elkaar. Er worden nieuwe onderhandelingen gehouden. En het APB gaat verder in een coalitie met het CDA, PvdA.
Ron Rosbak neemt het raadlidmaatschap over van Rob Pieterman.

In 2012 hebben we afscheid moeten nemen van onze oprichter/erelid Antoon Vermeulen. Toon blijft in onze gedachten als een hardwerkende, sociaal bewogen en strijdbare man die recht op zijn doel af ging.

Toon Vermeulen

Het APB heeft steeds opnieuw haar aandacht gevestigd op de belangen van de bevolking van Etten-Leur. Bij de verkiezingen in 2014 is dit beloond met 6 zetels in de raad.

De coalitie bestaat deze periode uit: CDA, APB, D66. Jean-Pierre Schouw is weer wethouder. De raadsleden zijn Kees van Aert, Peter van der Wulp, Jennie Boer, Ron Rosbak, Simon de Hoon en onze nieuwste aanwinst Kim van Drongelen-Laurijssen.

Kim van Drongelen-Laurijssen
Jean-Pierre Schouw

 

 

 

 

 

 

Burgerleden zijn Ruud Spaans en Cor Noordijk.

Ruud Spaans
Cor Noordijk

 

 

 

 

 

De bezetting in het bestuur is in 2014 veranderd. Jan Mucharowski is voorzitter, het secretariaat valt onder Adriana Zaluczkowska, penningmeester is Augie Rompis en Kees Naalden is lid.

Deze periode gaat het APB er weer met volle energie en passie tegenaan. Het APB blijft herkenbaar en aanspreekbaar en we blijven we ons sterk maken voor de inwoners van Etten-Leur!

In 2015 treedt het bestuur af. Aan Rob Pieterman wordt gevraagd een nieuw bestuur te vormen. Rob Pieterman wordt voorzitter, Ruud Spaans penningmeester en José Voesenek bestuurssecretaris.
Ruud Spaans treedt af als burgerlid  omdat zijn functie in het bestuur niet vereigbaar is met het burgerlidmaatschap.
Cor Noordijk treedt af als burgerlid om andere redenen.

Helaas is Rob Pieterman ons in 2016 ontvallen.

Rob heeft zich vanaf 2007 in diverse functies met groot enthousiasme ingezet voor het APB, als fractielid en als voorzitter van het bestuur. Voor de tweede keer heeft hij in 2015 het voorzitterschap van het bestuur op zich genomen waarbij hij ambitieus een geheel nieuwe opzet heeft gerealiseerd. We denken terug aan een ambitieuze man met groot enthousiasme en betrokkenheid met alle inwoners van Etten-Leur.

We bedanken hem voor alle bijdragen die hij heeft geleverd aan het APB.

 

Later in dat jaar is Jef van Vliet als interim-voorzitter gekozen.

 

Eind 2016 is Ton Schouw burgerlid geworden voor het APB.

Het bestuur treedt af. Aan Rob Pieterman wordt gevraagd een nieuw bestuur op te richten.  Een bestuur dat vernieuwingen aan kan brengen en het politieke profiel duidelijker naar voren kan brengen, was de opdracht. Na een actieve zoektocht werd er een bestuur gevormd van drie personen. Rob Pieterman werd voorzitter, Ruud Spaans werd penningmeester. José Voesenek werd secretaris. De taken werden verdeeld en er werd hard gewerkt aan vernieuwing.

Ruud Spaans en Cor Noordijk treden af als burgerlid.

Het bestuur en de fractie werken hard aan de geplande vernieuwing. Helaas overlijdt in juni plotseling Rob Pieterman.  Hij was een groot voorstander van optimaal gebruik van “social media”. Een nieuw logo en een nieuwe website stelde hij als eerste doel. Rob heeft zich vanaf 2007 in diverse functies met groot enthousiasme ingezet voor het APB, als fractielid en als voorzitter van het bestuur. Voor de tweede keer heeft hij in 2015 het voorzitterschap van het bestuur op zich genomen waarbij hij ambitieus een geheel nieuwe opzet heeft gerealiseerd. We denken terug aan een ambitieuze man met groot enthousiasme en betrokkenheid met alle inwoners van Etten-Leur.

Hij zou trots zijn op deze nieuwe website.

Rob Pieterman

In september wordt Jef van Vliet door de leden unaniem gekozen als ad interim-voorzitter.

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Onze mensen