Algemeen Plaatselijk Belang

Wij luisteren naar de inwoners van Etten-Leur. Daarna maken wij plannen. Via de plaatselijke politiek zorgen wij dat ideeën werkelijkheid worden.

Zo vertolken wij al sinds 1989 de stem van zowel Etten als Leurenaar. Samen zorgen we voor een mooi Etten-Leur voor nu, maar ook voor later.

Onze geschiedenis

APB staat voor Algemeen Plaatselijk Belang. Dit betekent dat we in gesprek gaan met de inwoners van Etten-Leur, belangen bespreken en in de gemeenteraad behartigen. We zijn een plaatselijke politieke partij die voor de  zevende periode, zitting heeft in de gemeenteraad van Etten-Leur.

Aan de wieg van het APB stonden Liz Zuydwijk, Antoon Vermeulen en Walter Dekkers. 5 December 1989 is de officiële oprichtingsdatum van het APB.

Alles begon in november 1989. Bij de samenstelling van de kieslijst van de VVD stond Liz Zuydwijk op een lage onverkiesbare plaats. De motivatie is dat ze te oud is en de samenstellers menen dat er een frisse nieuwe wind moet waaien binnen de VVD.

Liz (de moeder van de Leur) trekt zich dat aan als een vorm van onderwaardering en ook Walter Dekkers (raadslid voor de VVD) kiest de kant van Liz.

Dit voorval blijft niet onopgemerkt op de Leur. En al snel ontstaat een club van mensen, onder initiatief van Toon Vermeulen, die Liz en Walter wilde helpen aan een plaatselijke politieke partij die meedoet aan de verkiezingen van de gemeenteraad in 1990.

Walter, Liz en Toon benaderen inwoners die een juiste afspiegeling zijn van de Etten-Leurse bevolking en die plaats willen nemen op de kieslijst. Het is kort dag. Ze hebben nog maar twee maanden om alles te regelen.

De eerste verkiezingen in 1990 zijn voor het APB zeer succesvol. 4 Kandidaten werden in de raad gekozen: Liz Zuydwijk, Walter Dekkers, Wim Vermunt en Janny Heymans. Wim Vermunt was vanaf dit jaar tot en met 1998 fractievoorzitter. .

Dagblad De Stem schrijft daags na de verkiezingen dat er sprake is van een politieke aardverschuiving in Etten-leur. De door de wol geverfde politieke Liz eist een wethouders post op en het APB zit in het college!

In 1994 is de politieke aardschok nog groter. APB is de grootste partij in Etten-Leur geworden met 7 raadsleden waarvan er 2 wethouder werden. Liz Zuydwijk en Antoon Vermeulen vertegenwoordigen het APB in het college. De raadsleden zijn Wim Vermunt, Walter Dekkers, Jan Luijkx, Jan Jaspers en Hans van Kaam. Tijdens deze raadsperiode komt Lia Boeren in de plaats van Walter Dekkers die helaas komt te overlijden.

Tijdens de verkiezingen van 1998 is het APB wederom de grootste partij van Etten-Leur met 7 zetels en leverde toen weer 2 wethouders, nl. Antoon Vermeulen en Wim Vermunt. De raadsleden waren Jan Luijkx, Lia Boeren, Wim Gortemoller, Theo Groenewegen en Jan Jaspers.

Jan Luykx werd fractievoorzitter. In die periode kon APB veel van haar plannen realiseren. Denk maar aan de ontwikkeling van de Leurse Haven en de grote aandacht voor de bewoners van het buitengebied. Vooral dat laatste werd door de toenmalige fractievoorzitter Jan Luijkx behartigd.

Door tussentijds vertrek van Jan Luijkx en Lia Boeren worden hun plaatsen in genomen door Hans van Kaam en Tjitske Koopmanschap. Antoon Vermeulen werd in deze raadsperiode gedwongen zijn wethouderspost te verlaten.

In deze raadsperiode is er voor het APB met 5 zetels een nieuwe uitdaging neergelegd. Het APB ging de oppositie in met Antoon Vermeulen, Theo Groenewegen, Kees van Aert, Tjitske Koopmanschap en Jean-Pierre Schouw. Burgercommissieleden waren Clasien de Regt, Koen van Polanen en Marco Mensen. Theo Groenewegen is de nieuwe fractievoorzitter.

Het bestuur bestond uit John van den Bemd, Irene Martin, Frans van de Wiel, Ad Teunissen en Ad Gijzen.

Het APB heeft goed onderhoud van openbaar gebied als een van zijn prioriteiten staan en stelt een ombudsman, met de naam Ad Teunissen in. Er worden vaak klachten geuit betreffende de directe woonomgeving: lantaarnpalen die scheef staan, stoepen die verzakken, illegaal storten van afval, kortom vervelende zaken die om een oplossing vragen.

De periode van 2006-2010 maakt APB wederom deel uit van de coalitie met 6 zetels die bestaat uit APB, CDA en PvdA. Jean-Pierre Schouw is ditmaal onze wethouder. In zijn portefeuille heeft hij Ruimtelijke Ordening, Volkshuisvesting, Sportzaken en Vervoer. Kees van Aert is fractievoorzitter en vice-fractievoorzitter is Jan de Wit. Overige raadsleden zijn Clasien de Regt, Antoon Vermeulen, Theo Groenewegen en Koen van Polanen. Jennie Boer vervangt een jaar later Koen van Polanen. Daarnaast zijn er 2 burgerleden die de fractie met raad en daad ondersteunen, Ad Teunissen en Jack Melisse.

Half 2009 heeft het APB er twee burgercommissieleden bij gekregen, nl Peter van der Wulp en Rob Pieterman. Clasien de Regt verlaat in 2009 het APB.

In 2009 is het bestuur van APB weer op volle sterkte gebracht. Het huidige bestuur is zeer actief. Het bestuur bestaat uit voorzitter Jan Mucharowski, secretaris Martien Hoevenaars en penningmeester Ad Gijzen. Jan Luijkx, John Martens en Simon de Hoon zijn bestuursleden.

In 2009 hebben we ook helaas afscheid moeten nemen van ons erelid Liz Zuydwijk. Zij stierf op 84 jarige leeftijd na zich haar leven lang te hebben toegewijd aan Etten-Leur.

Liz Zuijdwijk

Antoon Vermeulen is de laatste van de oprichters van het APB en de leden van het APB hebben unaniem besloten om Antoon tot erelid te benoemen. Dit heeft hij dan ook naar mening van de APB leden door en door verdiend. Antoon gaat in de volgende ronde niet meer mee doen aan de gemeenteraadsverkiezingen.

De burgers van Etten-Leur zijn op 3 maart 2010 helemaal achter het APB gaan staan. Het Algemeen Plaatselijk Belang is weer de grootste partij van Etten-Leur geworden met 7 zetels. Blijkbaar luistert het APB goed naar de burger. We zijn dus op de goede weg.

Na enkele weken onderhandelen was de nieuwe coalitie bekend. Deze keer is het APB, VVD, en CDA geworden. Jean Pierre Schouw is wederom onze wethouder. De raadsleden zijn Kees van Aert, Jennie Boer, Peter van der Wulp, Joop Biegelaar, Peter Donkers, Rob Pieterman en Simon de Hoon. De fractie wordt nog ondersteund door 3 burger commissieleden nl. Theo Groenewegen, Jack Melisse en Ron Rosbak. We gaan met veel inzet en zeker nog steeds met een luisterend oor de komende 4 jaren Etten-Leur besturen. Dit zal gezien de economische crisis zeker geen gemakkelijke jaren worden. Maar het APB neemt zijn verantwoordelijkheid en we gaan er voor!

Naar ongeveer een jaar samengewerkt te hebben, klapt in 2011 de coalitie uit elkaar. Er worden nieuwe onderhandelingen gehouden. En het APB gaat verder in coalitie APB, CDA, PvdA. Ron Rosbak neemt het raadlidmaatschap over van Rob Pieterman.

In 2012 hebben we afscheid moeten nemen van onze oprichter/erelid Antoon Vermeulen. Toon blijft in onze gedachten als een hardwerkende, sociaal bewogen en strijdbare man die recht op zijn doel af ging.

Toon Vermeulen

Het APB heeft steeds opnieuw haar aandacht gevestigd op de belangen van de bevolking van Etten-Leur. En bij de verkiezingen in 2014 is dit beloond met 6 zetels in de raad.

De coalitie bestaat deze periode uit CDA, APB, D66 en Jean-Pierre Schouw is wederom onze wethouder. De raadsleden zijn Kees van Aert, Peter van der Wulp, Jennie Boer, Ron Rosbak, Simon de Hoon en onze nieuwste aanwinst Kim van Drongelen-Laurijssen. Burgerleden zijn Ruud Spaans en Cor Noordijk.

Het bestuur heeft afgelopen jaar ook vernieuwingen ondergaan en bestaat uit voorzitter Jan Mucharowski, secretariaat Adriana Zaluczkowska, penningmeester Augie Rompis en lid Kees Naalden.
Deze periode gaat het APB er weer met volle energie en passie tegenaan. Het APB blijft herkenbaar en aanspreekbaar en we blijven we ons sterk maken voor de burger van Etten-Leur!

Het bestuur treedt af. Aan Rob Pieterman wordt gevraagd een nieuw bestuur op te richten.  Een bestuur dat vernieuwingen aan kan brengen en het politieke profiel duidelijker naar voren kan brengen, was de opdracht. Na een actieve zoektocht werd er een bestuur gevormd van drie personen. Rob Pieterman werd voorzitter, Ruud Spaans werd penningmeester. José Voesenek werd secretaris. De taken werden verdeeld en er werd hard gewerkt aan vernieuwing.

Ruud Spaans en Cor Noordijk treden af als burgerlid.

Het bestuur en de fractie werken hard aan de geplande vernieuwing. Helaas overlijdt in juni plotseling Rob Pieterman.  Hij was een groot voorstander van optimaal gebruik van “social media”. Een nieuw logo en een nieuwe website stelde hij als eerste doel. Rob heeft zich vanaf 2007 in diverse functies met groot enthousiasme ingezet voor het APB, als fractielid en als voorzitter van het bestuur. Voor de tweede keer heeft hij in 2015 het voorzitterschap van het bestuur op zich genomen waarbij hij ambitieus een geheel nieuwe opzet heeft gerealiseerd. We denken terug aan een ambitieuze man met groot enthousiasme en betrokkenheid met alle inwoners van Etten-Leur.

Hij zou trots zijn op deze nieuwe website.

Rob Pieterman

In september wordt Jef van Vliet door de leden unaniem gekozen als ad interim-voorzitter.

Onze mensen