Algemeen Plaatselijk Belang

Wij luisteren naar de inwoners van Etten-Leur. Daarna maken wij plannen. Wij zorgen ervoor dat ideeën werkelijkheid worden.

Zo vertolken wij al sinds 1989 de stem van zowel de Etten- als Leurenaar. Samen zorgen we voor een mooi Etten-Leur voor nu, maar ook voor later.

Onze geschiedenis

APB staat voor Algemeen Plaatselijk Belang. Wij gaan in gesprek met de inwoners van Etten-Leur, en maken ons sterk in de gemeenteraad om hun belangen te behartigen. We zijn een plaatselijke politieke partij die vanaf 1990 zitting heeft in de gemeenteraad van Etten-Leur.

2022
Bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2022 zijn we de grootste partij gebleven. Met 6 zetels maken we deel uit van een coalitie met het ONS en de CDA.
Jean-Pierre Schouw is wederom onze wethouder geworden. In zijn portefeuille heeft hij: ruimte en wonen (excl. grondbedrijf), verkeer en vervoer, sport en openbaar gebied.

 

 

 

Jean-Pierre Schouw

 

Peter van der Wulp is wederom fractievoorzitter en plaatsvervangend fractievoorzitter Erik Hommel, Jennie Boer fractiesecretariaat. Overige raadsleden zijn Kim van Drongelen, Kees van Aert en Kimberly Kerstens.
Burgerleden zijn: Fer van Bergen, Kees Marijnissen en Karen Chaulet

2018

Bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 werden we de grootste partij. Met 6 zetels maken we deel uit van een coalitie met het CDA en de VVD.
Jean-Pierre Schouw stopt na 3 raadperiodes. Kees van Aert wordt wethouder. In zijn portefeuille heeft hij: Sport, Toezicht en (integrale) handhaving, Milieu/ Duurzaamheid/Afval, Verkeer en Vervoer, Onderwijs.

Kees van Aert

 

 

 

 

Peter van der Wulp is wederom fractievoorzitter en Jennie Boer vice-fractievoorzitter. Overige raadsleden zijn Kim van Drongelen, Erik Hommel, Simon de Hoon, Wilfred van der Linden.

Naast de overwinningsvreugde is er ook verdriet. Op 25 maart 2018 is Ron Rosbak helaas overleden. Met zijn overlijden verliezen wij een spil uit onze fractie, een teamplayer, een man met heel veel kennis en initiatieven, een gedreven politicus, een APB-er in hart en nieren,  maar bovenal een GEWELDIG mens

Ron Rosbak

 

 

 

 

Burgerleden zijn Fer van Bergen en Kees Marijnissen

In 2019 komt Kimberly Kerstens erbij als burgerlid.

Kees Marijnissen
Kimberly Kerstens

 

 

 

 

2020 27 maart overleed oud-APBster Tjitske Koopmanschap

In Juni 2020 hebben we een nieuw bestuur bestaande uit Jan Mucharowski (Voorzitter) Monique Loos (Secretariaat) en Ed van der Kruijk (Penningmeester)

Jan Mucharowski
Monique Loos
Ed van der Kruijk

Het APB heeft steeds opnieuw haar aandacht gevestigd op de belangen van de bevolking van Etten-Leur. Bij de verkiezingen in 2014 is dit beloond met 6 zetels in de raad.

De coalitie bestaat deze periode uit CDA, APB, D66 en Jean-Pierre Schouw is wederom onze wethouder. Deze keer met de portefeuille oa. sociale zaken en economie. Hij heeft in deze periode de heel nieuwe participatiewet gestalte gegeven.

De raadsleden zijn Kees van Aert, Peter van der Wulp, Jennie Boer, Ron Rosbak, Simon de Hoon en onze nieuwste aanwinst Kim van Drongelen-Laurijssen. Burgerleden zijn Ruud Spaans en Cor Noordijk.

Kim van Drongelen
Cor Noordijk
Ruud Spaans

 

 

 

 

 

Het bestuur heeft in 2014 ook vernieuwingen ondergaan en bestaat uit voorzitter Jan Mucharowski, secretariaat Adriana Zaluczkowska, penningmeester Augie Rompis en lid Cees Naalden.

Adriana Zaluczkowska
Augie Rompis
Cees Naalden

 

 

 

 

 

2015 wordt Peter van der Wulp de fractievoorzitter.

In 2015 is het bestuur afgetreden en er is een nieuw bestuur gevormd: Rob Pieterman voorzitter, Ruud Spaans penningmeester en Jose Voesenek secretariaat.      Dit jaar zijn Ruud Spaans en Cor Noordijk afgetreden als burgerlid.

Jose Voesenek
Rob Pieterman

 

 

 

 

Helaas is Rob Pieterman ons in 25 juni 2016 ontvallen. Rob heeft zich vanaf 2007 in diverse functies met groot enthousiasme ingezet voor het APB, als fractielid en als voorzitter van het bestuur. Voor de tweede keer heeft hij in 2015 het voorzitterschap van het bestuur op zich genomen waarbij hij ambitieus een geheel nieuwe opzet heeft gerealiseerd. We denken terug aan een ambitieuze man met groot enthousiasme en betrokkenheid met alle inwoners van Etten-Leur.  We bedanken hem voor alle bijdragen die hij heeft geleverd aan het APB.

Later in dat jaar is Jef van Vliet als interim-voorzitter gekozen.

Jef van Vliet
Ton Schouw

 

 

 

 

Eind 2016 is Ton Schouw burgerlid geworden voor het APB.

En Wim Vermunt wordt benoemd tot erelid.

Eind 2017 legde Ruud Spaans zijn functie als penningmeester neer. John Martens volgt hem begin 2018 op.

In 2017 worden naast Fer van Bergen, Erik Hommel en Wilfred van der Linden burgerlid.

Erik Hommel
Fer van Bergen
Wilfred van der Linden

 

 

 

 

 

Op 1 november 2017 wordt Fer van Bergen naast zijn burgerlidmaatschap, ombudsman voor het APB.

In 2017 gaat Fer van Bergen zich inzetten als de ombudsman van het APB, de opvolger van Ad Teunissen, en hij gaat zich bezig houden met allerlei vraagstukken binnen de Etten-Leurse gemeenschap, zoals bv. afvaloverlast, geluidsoverlast en gevaarlijke situaties in het openbaar gebied.

De inwoners van Etten-Leur zijn op 3 maart 2010 helemaal achter het APB gaan staan. We zijn weer de grootste partij van Etten-Leur geworden met 7 zetels. Blijkbaar luistert het APB goed naar de burger. We zijn dus op de goede weg. We gaan met veel inzet en zeker nog steeds met een luisterend oor de komende 4 jaren Etten-Leur besturen. Dit zal gezien de economische crisis zeker geen gemakkelijke jaren worden. Maar het APB neemt zijn verantwoordelijkheid en we gaan er voor!

Na enkele weken onderhandelen was de nieuwe coalitie bekend. Het is APB, VVD, en CDA geworden. Jean Pierre Schouw is weer wethouder.

De raadsleden zijn Kees van Aert, Jennie Boer, Peter van der Wulp, Joop Biegelaar, Peter Donkers, Rob Pieterman en Simon de Hoon.

Joop Biegelaar
Peter Donkers
Ron Rosbak
Simon de Hoon

 

 

 

 

De fractie wordt nog ondersteund door drie burgerleden: Theo Groenewegen, Jack Melisse en Ron Rosbak.

In 2010 wordt Jan Mucharowski voorzitter van het bestuur omdat Rob Pieterman en Simon de Hoon in de raad zijn gekozen. Ruud Spaans vervangt Ad Gijzen.

Naar ongeveer een jaar samengewerkt te hebben, klapt in 2011 de coalitie uit elkaar. Er worden nieuwe onderhandelingen gehouden. En het APB gaat verder in een coalitie met het CDA en de PvdA.
Ron Rosbak neemt het raadlidmaatschap over van Rob Pieterman.

In 2012 (4 oktober) hebben we afscheid moeten nemen van onze oprichter/erelid Antoon Vermeulen. Toon blijft in onze gedachten als een hardwerkende, sociaal bewogen en strijdbare man die recht op zijn doel af ging.

Toon Vermeulen

De periode van 2006-2010 heeft het APB 6 zetels en maakt weer deel uit van de coalitie samen met het CDA en de PvdA. Jean-Pierre Schouw is ditmaal onze wethouder. In zijn portefeuille heeft hij Ruimtelijke Ordening, Volkshuisvesting, Sportzaken en Vervoer. Kees van Aert is fractievoorzitter en  Jan de Wit is vice-fractievoorzitter. Overige raadsleden zijn Clasien de Regt, Antoon Vermeulen, Theo Groenewegen en Koen van Polanen. Jennie Boer vervangt een jaar later Koen van Polanen.

Jean-Pierre Schouw
Jan de Wit
Jennie Boer

 

 

 

 

Daarnaast zijn er twee burgerleden die de fractie met raad en daad ondersteunen, Ad Teunissen en Jack Melisse.

Jack Melisse

 

 

 

 

Het bestuur in 2006 uit John van de Bemd, Ireen Martin, Ad Gijzen, Frans van der Wiel en Martien Hoevenaars

In 2007 ondergaat het bestuur weer een aantal veranderingen Rob Pieterman wordt voorzitter en Martien Hoevenaars, Ad Gijzen, Wim Görtemöller, Jan Luijkx. In 2008 wordt dit aangevuld met Jan Mucharowski, John Martens en Simon de Hoon.

Jan Mucharowski
John Martens
Martien Hoevenaars

 

 

 

 

Half 2009 komen er nog twee burgerleden bij: Peter van der Wulp en Rob Pieterman. Clasien de Regt verlaat in 2009 het APB.

Peter van der Wulp
Rob Pieterman

 

 

 

 

In 2009 hebben we ook helaas afscheid moeten nemen van ons erelid Liz Zuijdwijk. Zij stierf op 84 jarige leeftijd na zich haar leven lang te hebben toegewijd aan Etten-Leur.

 

 

 

 

Toon Vermeulen is de laatste van de oprichters van het APB en de leden hebben unaniem besloten om Antoon tot erelid te benoemen. Dit heeft hij dan ook naar de mening van de APB leden door en door verdiend. Toon gaat in de volgende ronde niet meer mee doen aan de gemeenteraadsverkiezingen.

In deze raadsperiode is er voor het APB met 5 zetels een nieuwe uitdaging neergelegd. Het APB ging de oppositie in met Toon Vermeulen, Theo Groenewegen, Kees van Aert, Tjitske Koopmanschap en Jean-Pierre Schouw. Burgercommissieleden waren Clasien de Regt, Koen van Polanen en Marco Mensen. Theo Groenewegen is de nieuwe fractievoorzitter.

Kees van Aert
Koen van Polanen
Marco Mensen

 

 

 

 

Het bestuur bestond uit voorzitter John van den Bemd, penningmeester Leo van der Ouweland, secretariaat Ireen Martin, Ad Teunissen en Ad Voesenek.  2 jaar (2004) later vervangt Ad Gijzen Louis van den Ouweland die helaas komt te overlijden. En Ad Buyzen vervangt Ad Voesenek.

Ad Voesenek
Ad Gijzen

 

 

 

 

Er werden vaak klachten geuit over de directe woonomgeving: lantaarnpalen die scheef stonden, stoepen die verzakten, illegaal storten van afval, kortom vervelende zaken die om een oplossing vroegen. Het APB heeft goed onderhoud van openbaar gebied als een van haar prioriteiten staan en riep een ombudsman in het leven.  Ad Teunissen pakte deze taak met groot enthousiasme op.

Ad Teunissen

In 1998 is het APB weer de grootste partij van Etten-Leur met 7 zetels en leverde weer twee wethouders: Antoon Vermeulen en Wim Vermunt. De raadsleden waren Jan Luijkx, Lia Boeren, Wim Görtemöller, Theo Groenewegen en Jan Jaspers.

Jan Luijkx
Theo Groenewegen

 

 

 

 

Jan Luijkx werd fractievoorzitter. In die periode kon het APB veel van haar plannen realiseren. Denk maar aan de ontwikkeling van de Leurse Haven en de grote aandacht voor de bewoners van het buitengebied. Vooral dat laatste werd door de toenmalige fractievoorzitter Jan Luijkx behartigd.

Door tussentijds vertrek van Jan Luijkx en Lia Boeren worden hun plaatsen ingenomen door Hans van Kaam en Tjitske Koopmanschap. Antoon Vermeulen werd in deze raadsperiode gedwongen zijn wethouderspost te verlaten.

Het bestuur bestond uit: Voorzitter Ap Exalto Vice voorzitter John van der Bemd  (1999 voorzitter) Secretariaat Jean-Pierre Schouw, penningmeester Louis van den  Ouweland  2e penningmeester Ad Teunissen, leden Clasien de Regt en Ireen Martin

John van der Bemd
Ad Teunissen
Clasien de Regt
Jean-Pierre Schouw

 

 

 

 

 

 

Tjitske Koopmanschap
Louis van den Ouweland

In 1994 was de politieke aardschok nog groter. Het APB is de grootste partij in Etten-Leur geworden met zeven raadsleden waarvan er twee wethouder werden: Liz Zuijdwijk en Antoon Vermeulen.
De raadsleden zijn Wim Vermunt, Walter Dekkers, Jan Luijkx, Jan Jaspers en Hans van Kaam.

Jan Jaspers
Hans van Kaam
Walter Dekkers

 

 

 

 

Het bestuur heeft ook veranderingen ondergaan en bestaat uit: Voorzitter Wim Görtemöller, vice voorzitter Ap Exalto, Secretariaat Lea Vrancken later  Tjitske Koopmanschap, Wim Houtepen, Penningmeester Simon de Hoon, Rinus Langen ( tot 1993) Leden  Lia Boeren, Fred de Bruin.

Lea Vrancken
Tjitske Koopmanschap
Simon de Hoon
Lia Boeren

 

 

 

 

Tijdens deze raadsperiode komt Lia Boeren in de plaats van Walter Dekkers die helaas in 1997 komt te overlijden.

Aan de wieg van het APB stonden Liz Zuijdwijk, Antoon Vermeulen en Walter Dekkers. 5 december 1989 is de officiële oprichtingsdatum van het APB.
Het begon in november 1989. Bij de samenstelling van de kieslijst van de VVD stond Liz Zuijdwijk op een niet verkiesbare plaats. De samenstellers vonden dat ze te oud was, en dat er een frisse nieuwe wind moest waaien binnen de VVD.
Liz (de moeder van de Leur) voelde dat als een vorm van onderwaardering. Walter Dekkers (raadslid voor de VVD) koos haar kant. Al snel ontstond er een club van mensen, onder initiatief van Toon Vermeulen, die Liz en Walter wilde helpen aan een plaatselijke politieke partij die mee kon doen aan de verkiezingen van de gemeenteraad in 1990.
Walter, Liz en Toon benaderden inwoners die een juiste afspiegeling waren van de Etten-Leurse bevolking en die een plaats wilden op de kieslijst. Het was kort dag. Ze hadden nog maar twee maanden om alles te regelen. Het lukte.Liz Zuijdwijk. 

Liz Zuijdwijk
Toon Vermeulen
Walter Dekkers

 

 

 

 

Het startend bestuur bestond uit: Voorzitter Toon Vermeulen, Secretariaat Jannie Heijmans, 2e secretariaat Ap Exalto Penningmeester Annie Pertijs 2e penningmeester Leen Valster

Annie Pertijs
Ap Exalto
Leen Valster

 

 

 

 

De eerste verkiezingen in 1990 waren voor het APB zeer succesvol. Vier kandidaten werden in de raad gekozen: Liz Zuijdwijk, Walter Dekkers, Wim Vermunt en Jannie Heymans. Wim Vermunt was vanaf dit jaar tot en met 1998 fractievoorzitter. Dagblad De Stem schrijft daags na de verkiezingen dat er sprake is van een politieke aardverschuiving in Etten-Leur. De door de wol geverfde politieke Liz eist een wethouderspost op en het APB zit in het college.

Wim Vermunt
Jannie Heijmans
Wim Görtemöller

 

 

 

 

Het nieuwe bestuur bestond uit Voorzitter  Toon Vermeulen, Vice voorzitter Wim Görtemöller  Secretariaat René Konings 2e secr Ap Exalto Penningmeester Annie Pertijs, Leden Rinus Langen Jan Luijkx  later Jan Wichers (1991)

René Konings
Rinus Langen
Jan Luijkx
Jan Wichers