Nieuwsberichten

Simon de Hoon op 68-jarige leeftijd overleden

Simon de Hoon  30-12-1953 - 26-11-2022  Met grote verslagenheid heeft gisteren ons het trieste nieuws bereikt dat Simon de Hoon op 26 november is overleden. Simon was een gedreven APB-er en actief binnen het APB vanaf het eerste uur. Door de jaren heen heeft hij verschillende functies bekleed,…

Read More

Werkbezoek De Ruwenberg/van Meer

Vrijdag 15 juli 2022 zijn wij met een aantal raadsleden van het APB op bezoek geweest bij De Ruwenberg/van Meer. Dat is een bedrijf

Read More

Shit, het onderwerp hondenbelasting, wat nu!?

Maandag 11 juli 2022, tijdens de behandeling van de kadernota, kwam de hondenbelasting ter sprake. Een kadernota die…

Read More

Coalitieakkoord gemeente Etten-Leur 28 april 2022

Afspraken d.d. 28 april 2022 van de beoogde coalitiefracties en de beoogd wethouders voor de raadsperiode 2022-2026 van de gemeente Etten-Leur na een eerste afstemming met burgemeester De Vries. In het raadsprogramma, dat de gemeenteraad naar verwachting op 23 mei gaat vaststellen, geeft de…

Read More

Kieslijst APB 2022

Kieslijst APB Peter van der Wulp Jennie Boer Erik Hommel Kimberly Kerstens Kim van Drongelen-Laurijssen Kees Marijnissen Wilfred van der Linden Kees van Aert Karen Chaulet-Evers Simon de Hoon Fer van Bergen Jancees Troost Mathieu Goossens Jan Mucharowski Hans Pappelendam Nico van Peer Wim……

Read More

Peter van der Wulp tijdelijk met ziekteverlof

Etten-Leur, 17 januari 2022 (21.00 uur) APB-fractievoorzitter Peter van der Wulp legt zijn politieke activiteiten tijdelijk neer. Deze week werd bij hem slokdarmkanker geconstateerd: “Natuurlijk is dat schrikken, zowel voor mij en mijn gezin als voor de vrienden om me heen. Ik wil me samen met hen…

Read More

APB haalt oud idee terug, de Markt moet meer allure krijgen

De fractie van het APB heeft voor de zomer het idee weer opgepakt om de Markt in Etten-Leur meer allure te geven en meer een verblijfsgebied te laten zijn. Op dit moment is de Markt vooral een doorrijroute en parkeergebied. Het APB wil graag een deel van de Markt, vanaf de Moeierboom tot de Dreef,…

Read More

Deelnotitie Omgevingsvisie

In de loop van 2021 moet de nieuwe Omgevingsvisie afgerond gaan worden. In deze visie verwoord de gemeente haar toekomstplannen op gebied van:  Werken (= bedrijventerreinen);  Wonen (= bouwplannen); en   Mobiliteit (= verkeersinfrastructuur).   In de visie wordt vooruit gekeken naar 2030 en…

Read More

Oude Schotels Hof de Hoop

Op het voormalig terrein van de oude melkfabriek "de Hoop" zijn in 2020 nieuwe appartementen en woningen gerealiseerd. Vroeger heeft er dat terrein ook een centrale antenne systeem gestaan. Deze schotels die hiervoor gebruikt werden staan nog op steeds op dezelfde locatie. Onze Ombudsman Fer van…

Read More

Peter Donkers op 61-jarige leeftijd overleden

Met grote verslagenheid hebben wij afgelopen weekend vernomen dat oud-raadslid Peter Donkers op vrijdag 16 oktober overleden is. Peter was van 2010 tot 2014 raadslid voor het APB. Wij herinneren ons Peter als levensgenieter, muziekliefhebber, betrokken bij veel evenementen in Etten-Leur,…

Read More

Handhaving nadere vragen aan College

Geacht College,    Op 2 augustus 2020 heeft de fractie van het APB het college een brief gestuurd met een aantal vragen aangaande handhaving. Aanleiding voor onze vragen zijn het toenemend aantal klachten wat wij ontvangen vanuit onze inwoners over dit onderwerp. Op 27 augustus hebben wij een zeer…

Read More

Brief aan college mogelijkheid tot winter terrassen

Geacht College,   Tijdens de extra persconferentie d.d. 18 september zijn er i.v.m. de oplopende besmettingen weer extra maatregelen aangekondigd voor de horeca voor (vooralsnog) 6 veiligheidsregio’s. Aangezien de horeca al enorme klappen heeft moeten opvangen wil het APB op alles wat mogelijk…

Read More

brief aan college over handhaving BOA’s

Geacht College van Burgemeester en wethouders,   Bijna dagelijks wordt je als inwoner geconfronteerd met situaties dat mensen zich niet houden aan de regels. De overtredingen die worden begaan zijn zeer uiteenlopend.  Hier enkele voorbeelden:  Plastic wat veel te vroeg wordt aangeboden  Afval…

Read More

Nieuw bestuur

In 2020 legde het bestuur, bestaande uit Jef van Vliet, John Martens en José Voesenek hun functies neer. In de ledenvergadering van 13 juli werd een nieuw bestuur voor het APB gekozen. Links Ed van der  Kruijk, penningmeester, in het midden Jan Mucharowski, voorzitter en rechts Monique Loos,…

Read More

Tijdelijk digitale fractievergaderingen

Beste inwoners, Op 26 maart hebben wij voor de eerste keer na het uitbreken van de Corona ellende een digitale fractievergadering via Facetime gehouden. Deze was vooral bedoeld om elkaar weer eens even te zien en bij te praten over alle zaken die iedereen bezighoudt. We hebben als fractie besloten…

Read More

Voorlopig geen openbare acties

Het presidium heeft besloten tot 6 april geen raadbijeenkomsten meer te houden. In navolging van dat besluit zal het APB tot die tijd ook geen fractievergaderingen houden en zullen wij ook niet op de weekmarkt gaan staan. Met vriendelijke groet, Peter van der Wulp Fractievoorzitter

Read More

Afvaltips en Weetjes

APB ‘afvaltips & weetjes’ Inleiding: Nu afval scheiden steeds belangrijker wordt door de hoog oplopende kosten loont het om, zowel voor je eigen portemonnee als voor het milieu, hier meer aandacht aan te besteden.  Wekelijks enkele korte momenten met aanzienlijke resultaten. Betrek je hele…

Read More

Regionale Energie Strategie

Op dit moment is de RES (Regionale Energie Strategie) een belangrijk onderwerp in de gemeenteraad van…

Read More

Speelparadijs in Etten-Leur

  Met onderstaande brief aan het college is een verzoek gedaan om een speelparadijs te realiseren in Etten-Leur.   De fracties van het APB en Leefbaar Etten-Leur vragen Uw aandacht en inzet om een speelparadijs te realiseren in Etten-Leur. In 2018 is er een poging gedaan om een…

Read More

APB 30 jaar

Op 30 november hebben we met de leden het 30-jarig bestaan gevierd. Op 18 november 1989 werd het Algemeen Plaatselijk Belang (APB) opgericht door Liz Zuidwijk, Antoon Vermeulen en Walter Dekkers. Op 5 december 1989 werd dit officieel gemaakt door het vastleggen van statuten. Het APB was een…

Read More

Derde burgerlid APB

Maandagavond 28 oktober is Kimberly Kerstens geïnstalleerd als burgerlid voor de fractie APB. Wij zochten een notulist(e) en vonden een derde burgerlid. Kimberly had wel interesse om de fractievergaderingen te notuleren, gaf ze aan. Al gauw bleek dat zij in de gemeentepolitiek geïnteresseerd is. Ze…

Read More

Terugdringen zwerfafval

Zwerfafval en afvaldumping zijn in alle gemeentes van Nederland misschien wel de grootste ergernis. Het grote verschil is dat zwerfafval de nonchalante weggegooide drank- en fastfood verpakkingen zijn en dit gedumpt wordt bij bijvoorbeeld de ondergrondse containers. Handhaven is moeilijk, laten wij…

Read More

Zwerfafval opruimen

WORLD CLAENUP DAY Op 21 september was er wereldwijd aandacht voor zwerfafval. Eerder werd er door het APB een oproep gedaan aan de inwoners van Etten-Leur om ook mee te doen. En dat deden ze. De fractie, het bestuur en inwoners hebben hun bijdrage geleverd om Etten-Leur netjes te houden. Al gauw…

Read More

Herontwikkeling voorkant Withof

Nadat het APB voor het zomerreces nog bij de behandeling van de kadernota in de gemeenteraad bijna alle ingebrachte punten binnenhaalde, zijn de raadsleden in augustus en september goed uit startblokken geschoten. De vaststelling van de kaders van de herontwikkeling van de voorzijde  van het…

Read More

Gedenksteen Toon Vermeulen is weer terug

Zaterdagmorgen is de gedenksteen van oud-wethouder Toon Vermeulen op zijn nieuwe locatie, op het Van Bergenplein door zijn zonen onthuld. De naaste familie, wethouder Kees van Aert, en een delegatie van de fractie en het bestuur van het APB waren daarbij aanwezig. Toon Vermeulen die zeer belangrijk…

Read More

De vervuiler betaalt!

Het thema “Afvalbeleid” is in de afgelopen maanden uitvoerig in de gemeenteraad behandeld. In de “Raad Besluit” van 18 februari is beleid vastgesteld wat voor de komende jaren de lijn zal zijn die gevolgd gaat worden. In oktober 2018 heeft de gemeenteraad kennisgenomen van de 2 varianten van…

Read More

Nieuwsberichten 2018

DENKTANK Door het bestuur en de fractie is een denktank opgericht. Dit is een lang gekoesterde wens die in februari 2018 vorm…

Read More

Nieuwsberichten 2017

DE LANGE WEG NAAR DE BOUW VAN EEN NIEUWE NOBELAER MENING VAN HET APB Het APB heeft altijd een eigen uitgesproken mening gehad over dit onderwerp: een cultureel centrum op Etten-Leur maar waarbij de stichting zoveel mogelijk zelf voor de kosten moet opdraaien. Een eerste stap waar wij achter…

Read More

Welkom op onze website

Sinds september 2017 hebben we een vernieuwde website.  Onze nieuwe website ziet er overzichtelijker uit en is makkelijker in gebruik. Ook is onze site nu goed te gebruiken voor alle smartphones en tablets. Op de website vindt u meer over: Onze standpunten, Onze mensen, Aankomende events,…

Read More