In 2020 legde het bestuur, bestaande uit Jef van Vliet, John Martens en José Voesenek hun functies neer.

In de ledenvergadering van 13 juli werd een nieuw bestuur voor het APB gekozen.
Links Ed van der  Kruijk, penningmeester, in het midden Jan Mucharowski, voorzitter en rechts Monique Loos, secretaris.