Contact

Kees van Aert
06-15 641 370
kees.van.aert@ziggo.nl

Kees van Aert

Raadslid
Sinds 2001 lid van het APB

Kees van Aert was 16 jaar raadslid bij het APB en werkte als hoofd-conciërge bij het Munnikenheide college op het Trivium in Etten-leur. Sinds 24 mei 2018 is hij wethouder.

“Als geboren en getogen Etten-Leurenaar wil ik me met mijn 65 jaar nog graag inzetten voor het belang van onze mooie gemeente. Etten-Leur moet een gemeente zijn en blijven waar het goed wonen en verblijven is. Hierbij is een goed onderhouden woonomgeving, openbaar gebied, voldoende sport mogelijkheden en behoud van de natuur belangrijk. Etten-Leur is een van de weinige gemeenten in Nederland die haar financiën goed op orde heeft en dat moeten we zo houden. Noodzakelijke bezuinigingen door landelijke maatregelen moeten op alle gemeentelijke uitgaven verdeeld worden, waarbij de sociaal zwakkeren binnen onze gemeente zoveel mogelijk moeten worden ontzien.”

Kees heeft met het APB de afgelopen dertien jaar laten zien dat de belangen van de gemeente en haar inwoners, vanuit een goed programma, te behartigen zijn.

“Ons motto eerst luisteren, dan plannen maken hebben wij de afgelopen jaren gestalte gegeven door, nog voor dat het college plannen ging maken, bijeenkomsten te organiseren voor onze inwoners waarbij zij hun mening konden geven.”

Deze meningen heeft het APB met het college gedeeld, zodat zij hier vooraf al rekening konden houden met de wensen van onze inwoners voordat er voorstellen werden gemaakt. Hij noemt hierbij de voorbeelden: herinrichting van Bergenplein, herinrichting GGz-terrein, herziening bestemmingsplan buitengebied.

Kees vindt dat deze werkwijze van het APB aan het college toebehoort en zal dit in de komende raadsperiode ook blijven uitvoeren. Aldus Kees.