Nadat het APB voor het zomerreces nog bij de behandeling van de kadernota in de gemeenteraad bijna alle ingebrachte punten binnenhaalde, zijn de raadsleden in augustus en september goed uit startblokken geschoten.
De vaststelling van de kaders van de herontwikkeling van de voorzijde  van het “Withofcomplex” stond als eerste op de rol. Het APB kon zich vinden in de voorgestelde kaders maar vroeg nadrukkelijk aandacht voor inpassing van het plan in de omgeving en aandacht voor middeldure appartementen. Hierna kwam de vaststelling van het bestemmingsplan “Guido Gazellelaan-Couperuslaan” aan de orde. Hier heeft het APB er nadrukkelijk voor gezorgd dat de voorgestelde kaders aangepast werden en meer in overeenstemming met de wensen van de omgeving werden gebracht.
Ons motto: “Eerst luisteren, dan plannen maken”, leek het college vergeten te zijn.
Verder werd de afvalstoffenheffing, de verordening Ambtelijke Bijstand en het protocol integriteitsschendingen door politiek ambtsdragers vastgesteld.