Geacht College, 

 

Op 2 augustus 2020 heeft de fractie van het APB het college een brief gestuurd met een aantal vragen aangaande handhaving. Aanleiding voor onze vragen zijn het toenemend aantal klachten wat wij ontvangen vanuit onze inwoners over dit onderwerp. Op 27 augustus hebben wij een zeer teleurstellende reactie terug mogen ontvangen van het college. 

Het APB is op de hoogte van de beleidsregels die door de gemeenteraad zijn vastgesteld aangaande handhaving maar is op nu op zoek naar de feiten. In het antwoord wat hebben mogen ontvangen zijn die niet of nauwelijks terug te vinden en wij voelen ons dan ook niet serieus genomen. 

Wij hebben tal van verontrustende meldingen van inwoners die aangeven waar handhaving tekort schiet. Die zouden we bij een persoonlijk gesprek graag willen toelichten. 

Deze hebben betrekking op: 

 • Fietsen op het Hof van Houten 
 • Auto’s, bromfietsen en motoren Raadhuisplein 
 • Parkeer overlast zonder vergunning 
 • Grote transportbussen 
 • Campers en caravans 
 • Afval dumpingen divers 
 • Te vroeg aanbieden afval 
 • Overlast buurman 
 • Hangjongeren op diverse locaties 

Hierbij een nieuw verzoek om onze vragen serieus te nemen en te voorzien van antwoorden: 

 1. Wat zijn de eerste 5 kernpunten op prioriteit van hoog naar laag waarmee onze handhavers op pad worden gestuurd?
 2. Wat zijn de 5 hoogst scorende punten die onze inwoners belangrijk vinden op het gebied van handhaving en wordt hierop geacteerd vanuit de gemeentelijke organisatie? 
 3. Waarom wordt er niet taakgericht op eerder vastgestelde prioriteiten gewerkt?
 4. Welke resultaten heeft u geboekt voor wat betreft handhaving over de afgelopen jaren en dit lopende jaar, kunt u dat onderbouwen met cijfers ?
 5. Wat zijn de cijfers in aantallen en uitgesplitst in overtredingen over de afgelopen jaren en dit lopende jaar waarop beboet is?
 6. Kunt u aangeven wat de toekomst visie is op het gebied van handhaving hier in Etten-Leur en of dat in lijn loopt met de veranderde maatschappij? 


Namens het APB,
 

Met vriendelijke groeten,
Fer van Bergen,
Burgerlid/Ombudsman APB.