Geacht College van Burgemeester en wethouders 

Bijna dagelijks wordt je als inwoner geconfronteerd met situaties dat mensen zich niet houden aan de regels. De overtredingen die worden begaan zijn zeer uiteenlopend. 

Hier enkele voorbeelden: 

 • Plastic wat veel te vroeg wordt aangeboden 
 • Afval containers die niet binnen worden gehaald 
 • Afval deponeren in containers van andere mensen, waardoor de deksel niet gesloten is 
 • Afval wat naast de ondergrondse containers wordt bijgeplaatst 
 • Zwerfafval 
 • Parkeren zonder vergunning 
 • Parkeren waar niet toegestaan 
 • Bussen/vrachtwagens die te groot zijn om binnen de bebouwde kom te mogen parkeren  
 • Fietsen waar niet is toegestaan 
 • Bellen op de fiets 
 • Fietsen tegen de richting in op de fietspaden 
 • Auto’s tegen het verkeer in rijden (markt) 
 • Motoren en bromfietsers over het raadhuisplein 
 • Bromfietsen op de fietspaden 

Dit zijn voorbeelden die je dagelijks tegenkomt op straat en in de social media. Wij hebben in Etten-Leur de beschikking over Handhavers, de zogenaamde Boa’s. Deze Boa’s zouden moeten handhaven op juist die punten die wij ook dagelijks signaleren. Uit ervaringen binnen onze fractie van het APB, waar wij mensen hebben gesproken en aangesproken zijn op het niet handhaven, is dit een veel voorkomend onderwerp. Wij hebben in het verleden regelmatig vragen gesteld aan de ambtenaren en Wethouders om te handhaven op misschien wel alle punten uit de voorbeelden. Echter, hebben onze inwoners en wij hier weinig of niets van mee gekregen. Wij realiseren ons terdege dat men ons ook niet alles hoeft mede te delen en dat onze inwoners ook niet alles kunnen zien. Ook begrijpen wij goed dat dit een zeer emotioneel en gevoelig onderwerp is.  Maar wat wij wel weten is, als men niet handhaaft de overtredingen steeds meer zullen gaan toenemen en onze mooie Gemeente gaat verpauperen. Toch willen wij als fractie van het APB duidelijkheid over de wijze hoe gehandhaafd wordt en de resultaten zien wat dit op geleverd heeft. Daarom willen wij deze vragen aan u stellen.  

 1. Wat zijn de eerste 5 kernpunten op prioriteit van hoog naar laag hier in E-L waarop onze handhavers op pad worden gestuurd. 
 2. Wat zijn de 5 meest hoog scorende punten die onze inwoners belangrijk vinden op het gebied van handhaving. Wat zij vinden waarop gehandhaafd moet worden en is hier een plan van aanpak op gemaakt?
 3. Welke resultaten heeft u geboekt voor wat betreft handhaving over de afgelopen jaren en dit lopende jaar. Kunt u dat onderbouwen met cijfers.
 4. Wat zijn de cijfers in aantallen en uitgesplitst in overtredingen over de afgelopen jaren en dit lopende jaar waarop beboet is. 
 5. Kunt u aangeven wat de toekomst visie is op het gebied van handhaving hier in Etten-Leur en of dat in lijn loopt met de veranderde maatschappij  

Wij hopen dat de antwoorden ons geruststellen en dat onze bezorgdheid onterecht is. 

Namens de Fractie van het APB