Deelnotitie Omgevingsvisie

In de loop van 2021 moet de nieuwe Omgevingsvisie afgerond gaan worden. In deze…


Oude Schotels Hof de Hoop

Op het voormalig terrein van de oude melkfabriek "de Hoop" zijn in 2020 nieuwe…


Handhaving nadere vragen aan College

Geacht College,    Op 2 augustus 2020 heeft de fractie van het APB het college…


Brief aan college mogelijkheid tot winter terrassen

Geacht College,   Tijdens de extra persconferentie d.d. 18 september zijn…


brief aan college over handhaving BOA's

Geacht College van Burgemeester en wethouders,   Bijna dagelijks wordt je als…