De fractie van het APB heeft voor de zomer het idee weer opgepakt om de Markt in Etten-Leur meer allure te geven en meer een verblijfsgebied te laten zijn. Op dit moment is de Markt vooral een doorrijroute en parkeergebied. Het APB wil graag een deel van de Markt, vanaf de Moeierboom tot de Dreef, autoluw of zelfs autovrij maken. Het centrumgebied hier kan dan meer bruisend, levendig en ook (verkeers)veilig worden. Indien we de Markt meer laten aansluitend op het Raadshuisplein kunnen we er een echt centrumgebied van maken, waar wonen, werken en ontmoeten hand in hand gaan. Wij denken dan dat de Markt echt de huiskamer van Etten-Leur kan worden. Dit idee hebben wij in oktober op zowel de weekmarkt als op een zaterdag op het Raadshuisplein en via onze Facebookpagina gepolst bij onze inwoners. Hierop kwamen zeer veel positieve reacties. Het APB wil nu begin 2022 een bijeenkomst rondom de Markt organiseren voor belangstellende inwoners. Op basis van de uitkomsten van deze bijeenkomsten, willen wij een initiatiefvoorstel (inclusief de reacties) bij het college en de gemeenteraad indienen.

Mocht u ideeen hebben of wilt u mee willen denken dan nodigen wij u hiervoor van harte uit!