Op 30 november hebben we met de leden het 30-jarig bestaan gevierd.

Op 18 november 1989 werd het Algemeen Plaatselijk Belang (APB) opgericht door Liz Zuidwijk, Antoon Vermeulen en Walter Dekkers. Op 5 december 1989 werd dit officieel gemaakt door het vastleggen van statuten. Het APB was een afsplitsing van de VVD. Bij de samenstelling van de kieslijst van de VVD in 1989 stond Liz Zuidwijk op een niet verkiesbare plaats. “Ze was te oud, er moest een een frisse nieuwe wind waaien binnen de VVD.”

Liz vond dit onderwaardering en Walter Dekkers (raadslid voor de VVD) koos haar kant. Al snel ontstond er een groep, die wilde helpen om een plaatselijke politieke partij op te richten die mee zou doen aan de verkiezingen in 1990. Het was kort dag. Er werden mensen benaderd die een juiste afspiegeling waren van de Etten-Leurse bevolking. De verkiezingen waren zeer succesvol. Vier raadsleden: Liz Zuijdwijk, Walter Dekkers, Wim Vermunt en Janny Heymans. Liz eiste een wethouderspost op en zo zat het APB gelijk al in het college.

Klik hier voor meer informatie over de geschiedenis.

Met de leden en hun partners hebben we een gezellige informele bijeenkomst gehouden. Jef van Vliet en Kees van Aert hielden een korte toespraak.
Wim Vermunt is samen met Wim Görtemöller en Jan Luijkx vanaf het begin lid van het APB. Wim Vermunt  was fractievoorzitter van 1990 tot 1998, en van 1998 tot 2002 wethouder. Hij memoreerde hoe de gedrevenheid van Liz Zuidwijk geleid heeft tot het succes van het APB. Voor haar was  samenwerking binnen de vereniging van groot belang.

Jef van Vliet, bestuursvoorzitter
Wim Vermunt, erelid
Kees van Aert, wethouder
Jos Dirven, altijd van de partij