Het APB maakt zich grote zorgen over de veiligheid van fietsers en voetgangers op het Burchtplein. Er worden dagelijks “bijna-aanrijdingen” gemeld en onlangs heeft er nog een aanrijding plaatsgevonden waarbij een ambulance nodig was.

Er zijn nieuwe factoren die een rol spelen, vergeleken bij de opening in 2005.

  • Er zijn nu meer elektrische fietsen, die zich met te hoge snelheid door het winkelcentrum rijden;
  • Er is meer winkelend publiek;
  • Meer mensen komen op de fiets, wat op zich positief is;
  • Mensen stappen de winkel uit en zijn niet voorbereid op de mogelijke aanwezigheid van fietsers;
  • Mensen hebben meer haast;
  • Daarnaast staan tot ‘s ochtends 11:00 uur ook vrachtauto’s geparkeerd voor het laden en lossen, wat de doorgang beperkt.

Het APB heeft navraag gedaan bij de desbetreffende gemeentelijke afdeling naar een mogelijk evaluatie over de inrichting en verkeersstromen van het winkelhart. Dit zou na 13 jaar zeker niet ongewenst zijn. Ons is medegedeeld dat dit voorlopig niet gaat gebeuren.

Helaas!

 

 

 

 

 

 

 

 

Het APB de volgende vragen aan het College:

  1. Bent u bereid om gezien het bovenstaande toch een evaluatie/onderzoek te doen naar de verkeerssituatie op het Burchtplein?
  2. Bent u ook bereid de resultaten hiervan, alsmede mogelijke oplossingen, bespreekbaar te maken met Promenade Winkelhart, ASR (eigenaar) en Wereldhave (beheerder) en in deze partijen een financieel partner te zoeken voor de mogelijke oplossingen?

 

Buiten bovengenoemd probleem willen wij ook onze zorg uitspreken over de verkeersstromen op het Raadhuisplein en het aansluitende deel van de Markt. Dit deel van het winkelhart wordt eveneens onveilig gemaakt door brommers, scooters en elektrische fietsen die hier voorbijrazen. Incidenteel wordt deze route zelfs gebruikt door motoren.

Als voetganger voel je je zeker niet veilig in dit gedeelte van het winkelhart en als terrasbezoeker ondervind je geluids- en stankoverlast. Dit alles zal u als college, en bewoner van het Raadhuisplein, niet vreemd in de oren klinken, maar vraagt naar onze mening wel om dringende maatregelen en om het handhaven van reeds genomen verkeersbesluiten, en niet alleen tijdens een weekmarkt.

 

Tesamen vormen deze 2 locaties een groot deel van het voetgangersgebied in het winkelhart, dus misschien is het wel zinvol om de verkeerssituatie van het totale voetgangersdomein in het winkelhart opnieuw te bekijken ???