Het college heeft met de motie van de fractie van het APB ingestemd om op een aantal strategische plaatsen in Etten-Leur bij wijze van proef informatieborden te plaatsen gericht op het bewust worden van de gevolgen van het weggooien van afval in de openbare ruimten. De onderstaande overwegingen werden aangevoerd:

  • Zwerfafval, zoals blijkt uit onze jaarlijkse burgerpeiling, is één van de belangrijke ergernissen van onze inwoners;
  • Het terugdringen van de hoeveelheid zwerfafval is primair de verantwoordelijkheid van onze inwoners en bezoekers;
  • Wij als gemeente voorwaarden scheppen die bij kunnen dragen aan het terugdringen van de hoeveelheid zwerfafval;
  • Het van belang is dat deze bewustwording al op jonge leeftijd wordt gecreëerd door (hang)jongeren te wijzen op de overlast die zwerfafval veroorzaakt;
  • Het creëren van deze bewustwording onder meer mogelijk is door het plaatsen van informatieborden gericht op jongeren;
  • Het effect van deze borden naar verwachting het grootst is wanneer deze op strategische plekken worden geplaatst;
  • Strategische plekken zijn plaatsen waar veel jongeren samenkomen, zoals (middelbare) scholen, skatebaan en andere plekken waar jongeren elkaar ontmoeten;
  • Met deze informatieborden is ervaring is opgedaan in andere plaatsen.