Het APB is zeer verbaasd over de manier waarop de kerstmarkten in Etten-Leur worden georganiseerd en heeft het college van b & w om opheldering gevraagd.

In de decembermaand worden 2 dagen kerstmarkten georganiseerd in de Van Gogh Kerk in Etten-Leur. De organisatie hiervan ligt bij een bedrijf in Rijsbergen en hierover is het APB zeer ontevreden.

Wij staan voor de belangen van lokale ondernemers en vinden dat een gezond lokaal ondernemersklimaat moet worden gestimuleerd, aldus fractievoorzitter Peter van der Wulp.  Wij zijn daarom van mening dat wanneer een bedrijf uit Rijsbergen wordt toegestaan om in de Van Goghkerk (commerciële) kerstmarkten te organiseren, dit niet bijdraagt aan het stimuleren van de lokale economie.
Vanuit de fractie APB zijn per brief op 8 oktober aan het college van b & w de volgende vragen aan het college gesteld:

  • Klopt het dat er op 18 en 19 december 2018 kerstmarkten in de Van Gogh kerk worden georganiseerd?
  • Vindt u het gepast dat deze (commerciële) activiteiten in een door de overheid gesubsidieerde kerk plaatsvinden?
  • Bent u en de Stichting Van Gogh zich ervan bewust dat hier geen lokale ondernemers aan mogen deelnemen en dat de organisator niet uit Etten-Leur komt?
  • Bent u het met ons eens dat dit soort activiteiten niet bevorderlijk zijn voor de lokale economie?

Wij houden u op de hoogte!