Op 21 augustus 2018 heeft de gemeente omwonenden van de Wildbaan uitgenodigd om kennis te kunnen nemen van de onderhoudswerkzaamheden aan de Wildbaan die gepland staan voor het eerste kwartaal 2019.

De informatie-avond werd gehouden in het activiteitencentrum D’n Drempel. Er was een ruime opkomst van ongeveer 50 personen.
Ook de fractie van het APB was aanwezig om de omwonenden te polsen over hoe zij deze bijeenkomsten ervaren en hun meningen te horen over de plannen.
Ambtenaren van de betrokken afdelingen waren goed vertegenwoordigd om de presentatie te houden en tekst en uitleg te geven over de tekeningen die duidelijk zichtbaar voor iedereen waren geplaatst.
Vragen die de aanwezigen bezig hielden werden beantwoord en iedereen kon op- of aanmerkingen en aanvullende vragen schriftelijk indienen.

Omdat het hier om een voorontwerp gaat, zou het best kunnen dat er nog wensen worden meegenomen in het uiteindelijke voorstel. Deze aanpak en werkwijze van de gemeente werpt zo hun vruchten af.

Eerst luisteren, dan plannen maken, is het motto van het APB.  U ziet, het werkt!