Op maandag 29 oktober 2018 heeft burgerlid en ombudsman Fer van bergen zijn ‘maiden speech’ gehouden in de gemeenteraad. Dit is een benaming voor de eerste keer dat een raads- of burgerlid een onderwerp behandelt in de gemeenteraad en daarvoor zijn collega raads- en burgerleden toespreekt.

Het agendapunt wat Fer behandeld heeft was: Afgifte van een verklaring van geen bedenkingen voor het treffen van maatregelen ter verbetering van de waterveiligheid langs de Laaksche Vaart en Leursche Haven.

Voorstel: Het bouwen van een kering in de Leurse vaart.

Zijn debuut in de gemeenteraad is zeer geslaagd te noemen. Ondanks wat lichte spanning vooraf (het blijft toch een dingetje om achter een spreekgestoelte plaats te moeten nemen en de gemeenteraad, het college, ambtenaren, de pers en de belangstellenden op de publieke tribune toe te moeten spreken) is zijn debuut heel erg goed verlopen. Hij heeft zijn bijdrage duidelijk en krachtig gebracht en de mening van de APB-fractie uitstekend verwoord.

Hieronder de tekst van Fer bij dit agendapunt:

Wij hebben opmerkingen die geen betrekking hebben op de bouw en dit voorstel van de kering maar wel over de besluitvorming die in gezamenlijke overleg is genomen door het gebied niet toegankelijk te maken voor het publiek.
Het genomen besluit betreurt ons zeer.
Dit punt is al eerder opgemerkt door onze collega Wierema van de fractie PvdA in de raad luistert. Wij steunen zijn eerdere opmerkingen.

Wij waren ook positief verheugd te vernemen dat er ruimte wordt gemaakt voor natuur en dat men het fundament (contouren) van de verdediging werken ofwel een Redoute uit de 18e eeuw visueel zichtbaar ging terugbrengen en tevens een vorm van een gracht eromheen. Zoals al in de documenten wordt aangedragen heeft deze redoute een hoge archeologische waarde. Nu nog zijn op de satellietbeelden van Google Maps de contouren van deze redoute zichtbaar.

De uitvoering van de werkzaamheden door Staatsbosbeheer, Waterschap Brabantse Delta, Provincie en de Gemeente Etten-Leur worden gedaan door gemeenschappelijk geld. Het kan toch niet denkbaar zijn dat er een redoute en natuur zichtbaar gemaakt wordt en dit vervolgens voor niemand zichtbaar zal zijn. Indien vandalisme de reden is dat het terrein niet te betreden mag zijn, kunnen wij de wethouder adviseren dat er tal van technische oplossingen zijn om mensen te weren die speciaal voor vandalisme met auto’s die kant opkomen. Dit is simpel op te lossen door naast een poort voor auto’s ook een persoonsdoorgang te creëren, zoals dat vaak gebeurt in wandelgebieden. Wij als APB willen de wethouder vragen om toch te gaan kijken samen met het Waterschap en Staatsbosbeheer wat de mogelijkheden zijn om een wandelmogelijkheid te creëren naar de redoute en het natuurgebied in de nabijheid van de kering. Mooi zou zijn om nog verder te kijken wat de mogelijkheden zijn om dit gebied te betrekken en aan te laten sluiten op het Laarzenpad, wat op dit moment een succesvol natuurpad is geworden.

Ik hoor graag hoe de andere fracties hierover denken en wanneer ik een meerderheid proef zal ik (wellicht in samenwerking met Hans Wierema) met een motie vreemd aan de orde van de dag komen tijdens de volgende raadsvergadering.