De gemeenteraad heeft zich afgelopen maandag- en dinsdagavond gebogen over een omvangrijke agenda.

Een van de belangrijkste agendapunten was een voorstel van het college aangaande het project Nieuwe Nobelaer (NN) waarin zij aangaven dat de aanbesteding mislukt is. De marktsituatie in de bouw heeft zich de afgelopen tijd zo ontwikkeld dat de bouwkosten voor de Nieuwe Nobelaer aanzienlijk hoger uit zullen vallen dan eerder ingeschat. De hogere bouwkosten leiden ook tot een hogere kostprijs en een hogere marktconforme huur voor de organisatie Nieuwe Nobelaer. Dit moet gecompenseerd worden door extra subsidie, dit zijn posten die elk jaar doorwerken in de begroting.

De voornaamste financiële details moeten vooralsnog geheim blijven en de raad is dus ook gevraagd die geheimhouding op te leggen.

Het project NN gaat al erg ver terug en is voornamelijk door inspanningen van het APB teruggebracht van een project van ruim 50 miljoen naar een project van 13 miljoen met als resultaat een Nieuwe Nobelaer op Etten-Leurse maat en schaal.

We zitten nu in een situatie dat de bouwwereld op zijn kop staat en belachelijke prijzen kan vragen. De realisatie van de NN voor 13 miljoen gaat dus ook niet meer lukken.

Er zijn weliswaar wat alternatieven benoemd maar die zijn voor het APB niet acceptabel:

  • Weer met de kaasschaaf over het aantal vierkante meters bruto vloeroppervlak en daar wat kosten in besparen:
    Wij zijn van mening dat dit in het recente verleden al genoeg is gebeurd en dat er geen vierkante meters meer te besparen zijn zonder ook te tornen aan één van de belangrijkste uitgangspunten voor de NN: alle disciplines onder 1 dak,
  • De oude NN renoveren en langer blijven gebuiken:
    Het gebouw is oud en afgeschreven. De brandweer heeft het al afgekeurd en met allerlei lapmiddelen wordt het gebruik in stand gehouden. De klimaatinstallatie deugt niet meer, de trekkerwand is kapot etc. Kortom: kost veel te veel voor te weinig tijdwinst, is geen optie. Daarnaast is de locatie van de oude NN nodig voor woningbouw.
  • De NN verspreiden over een aantal andere (beschikbare) locaties in Etten-Leur:
    Te weinig locaties en daarmee doe je wederom het belangrijkste uitgangspunt voor de NN (alles onder 1 dak) weer geweld aan.

Het APB is van mening dat we de vertraging grotendeels met zijn allen (als gemeenteraad) veroorzaakt hebben door de kosten te willen drukken door vierkante meters en keuken/restaurant functionaliteit te schrappen, en dat we ditmaal daar de zure vruchten van moeten plukken. In het recente verleden hebben we bij het zwembad en brede scholen aanbestedingsvoordelen kunnen behalen, ditmaal werkt de markt tegen.
Etten-Leur zonder NN is voor ons geen optie, de kaders voor de NN zijn ongewijzigd en nog steeds conform de wensen van het APB.

Wij hebben het voorstel van het college om door te gaan met de plannen voor de nieuwbouw gesteund op alle punten, net als een meerderheid van de raad overigens.