Sport, cultuur en recreatie

Een gemeente waarin je kunt sporten, genieten van cultuur en ontspannen in de natuur is een fijne gemeente om in te wonen. Ondanks dat de voorzieningen in Etten-Leur op een goed niveau zijn vereist het op orde krijgen en houden van de vrijwilligers in de verenigingen de nodige aandacht. Daarnaast vindt het APB dat er met name een boost gegeven kan worden aan de recreatieve mogelijkheden in Etten-Leur.

6. Sport, cultuur en recreatie

Ondersteunen sportverenigingen en stimuleren bewegen

Etten-Leur herbergt een groot, gevarieerd aanbod aan sportverenigingen en die moeten wij koesteren. Zij hebben het de afgelopen jaren moelijker gekregen om financieel gezond te blijven bestaan. Enerzijds veroorzaakt door maatregelen vanuit de gemeente en anderzijds door een wereldwijde pandemie die sporten onmogelijk maakte en kantine inkomsten deed verdwijnen. Los van deze problemen worden vrijwel alle verenigingen geconfronteerd met een afnemend aantal vrijwilligers wat hand- en spandiensten kan verlenen. Het APB wil een gezond beweeg- en sportklimaat in Etten-Leur realiseren. Dit houdt in dat alle inwoners (jong en oud) voldoende bewegen en sporten doordat er meer buitensport voorzieningen komen en voldoende ondersteuning in de sportverenigingen voor handen is.

Recreatiefunctie versterken

In onze ogen staat Etten-Leur op dit moment onvoldoende op de kaart als recreatiegemeente. Hier moet wat aan gebeuren en hierbij dienen niet alle pijlen op Vincent van Gogh gericht te worden. Etten-Leur heeft meer te bieden. In dit kader vindt het APB dat we ook het gebruik en de mogelijkheden van de Westpolderplas moeten bekijken en wellicht uitbreiden. Hier liggen mogelijkheden.

Versterken samenwerking op cultuur

Dankzij het APB wordt op dit moment de laatste hand gelegd aan de nieuwe ‘Nobelaer’ en is het een cultuurcentrum geworden wat past bij de maat en schaal van Etten-Leur en is het geen veel te groot en duur gedrocht geworden wat als een molensteen om onze nek zou hangen. Deze Nobelaer voorziet in een reële behoefte. Gebruik hem ook op een passende manier en zoek, daar waar mogelijk (en misschien ook wel nodig), de samenwerking met het Turfschip en versterk elkaar.

Concrete punten:

  • Stimuleer en promoot de sport-, recreatie en cultuuractiviteiten voor alle inwoners (jong en oud) van Etten-Leur
  • Ondersteun verenigingen zo maximaal mogelijk.
  • Kijk zorgvuldig naar de subsidies en hanteer een ‘gelijke monniken, gelijke kappen’ beleid.
  • Maak het subsidiebeleid transparant en makkelijk voor verenigingen.
  • Verruim het gebruik van accommodaties voor de verenigingen zo breed mogelijk.
  • Verruim de recreatiemogelijkheden in en rondom Etten-Leur (Westerpolderplas) en zoek waar nodig samenwerking met burengemeenten op (bijvoorbeeld Rijsbergen voor Pannenhoef)
  • Creëer interessante wandelroutes rondom en door Etten-Leur.
  • Stimuleer de samenwerking tussen Nobelaer en Turfschip en faciliteer daarin.

Word lid van het APB

Word lid