Onderwijs

Mede dankzij het APB zijn alle basisscholen in Etten-Leur nu voorzien van moderne en goed uitgeruste (brede-)schoolgebouwen. Nu is het zaak deze op het kwalitatief hoge niveau te houden, niet alleen qua gebouw; ook op het gebied van onderwijsaanbod zodat voor ieder kind goed onderwijs beschikbaar is en blijft.

5. Onderwijs

Breed onderwijs aanbod in Etten-Leur

Etten-Leur is in grote mate voorzien van diverse soorten onderwijs en het grootste gedeelte van onze jeugd kan in Etten-Leur naar school. Het APB zou graag zien dat de onderwijsmogelijkheden zo breed mogelijk worden ingezet en daar waar nodig uitbreiding plaats gaat vinden met bijvoorbeeld speciaal onderwijs voor laag begaafde leerlingen en onderwijs voor hoogbegaafde leerlingen.

Geleidelijke overgang naar vervolgonderwijs en werk

Het APB zou ook graag zien dat er vanuit het voortgezet onderwijs meer verbinding gezocht wordt met lokale ondernemers. Zij zijn in staat om stageplaatsen aan te bieden en wellicht projecten te faciliteren, dit geeft onze leerlingen weer wat extra stimulans bij hun studie.

Een ander punt van aandacht is de overgang van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs. In onze ogen zou dit een stuk soepeler moet verlopen. Eén middagje op een middelbare school zal een verlegen leerling niet echt op zijn/haar gemak stellen. Maak hier samen goede afspraken over en introduceer bijvoorbeeld aan het einde van de basisschool tijd een soort introductieweek met diverse activiteiten waarin leerlingen kunnen wennen aan de nieuwe situatie en elkaar.

Regelmatig actualiseren huisvesting scholen

Er is de afgelopen tijd veel te doen geweest over de fysieke huisvesting van de scholen. Het Integraal Huisvesting Plan (IHP) heeft regelmatig op de politieke agenda gestaan en niet altijd op positieve manier. Eerst hadden veel scholen te weinig lokalen, dan weer waren er lokalen over, scholen leken met elkaar in een soort van concurrentiestrijd verwikkeld te zijn. Een zeer rommelig traject waar de kinderen de dupe van dreigden te worden, onacceptabel voor het APB. Het IHP dient wat ons betreft zeer regelmatig, bij voorkeur tweejaarlijks, bekeken en geactualiseerd te worden zodat dit soort problemen in de toekomst voorkomen worden.

Beheer brede scholen

Ook het beheer van de brede scholen was de afgelopen tijd regelmatig negatief in het nieuws, vooral daar waar het klimatologische omstandigheden in de scholen betrof. Inmiddels is daar een oplossing voor met de inzet van een ambtenaar die de klimaatinstallaties van de brede scholen beheert en onderhoudt. Het APB wil deze constructie doorzetten en structureel inzetten en daar waar er behoefte is uitbreiden met nieuwe beheertaken.

Etten-Leur heeft de afgelopen jaren v.w.b. het basisonderwijs de ontwikkeling doorgemaakt naar brede scholen in alle wijken van Etten-Leur. Nieuwe scholen zijn gebouwd en bestaande scholen zijn verbouwd conform dit nieuwe concept. Het APB is daar enthousiast over, en ziet de toegevoegde waarde van het brede school concept. Ook in toekomstige nieuwe wijken van Etten-Leur dient hiermee rekening gehouden te worden.

Concrete punten:

  • Beheer klimaatinstallaties (en mogelijk andere taken) structureel door een ambtenaar uit te laten voeren en financieren van de Maatschappelijk Instandhouding (MI) gelden.
  • Nieuwe woonwijken betekent ook nieuwe brede scholen.
  • Biedt onderwijsmogelijkheden aan alle kinderen in Etten-Leur, naast hoog- en minder begaafden ook kinderen met emotionele en/of gedragsproblemen.
  • Verbind het onderwijs nadrukkelijker met onze ondernemers.
  • Beoordeel de bezetting van de scholen minimaal jaarlijks samen met het onderwijs.
  • Maak een soepeler overgang van basis naar voortgezet onderwijs, bijvoorbeeld via een introductieweek.

Word lid van het APB

Word lid