Economie

Een ruim en gemêleerd aanbod van winkels en bedrijven maakt Etten-Leur tot een prettige plaats om te winkelen en werken. Het APB wil dat de gemeente de aantrekkelijkheid voor duurzame ondernemingen die voor Etten-Leur ook werkgelegenheid oplevert blijft vergroten.

4. Economie

Ondersteunen ondernemers uit Corona crisis

Op economisch vlak zijn er de afgelopen 1,5 jaar rake klappen uitgedeeld door de Corona crisis. Het APB is van mening dat er alles aan gedaan moet worden om getroffen ondernemers zo goed en volledig te ondersteunen met raad en daad bij het herstel uit deze crisis.

Etten-Leur heeft nog altijd een groots opgezet winkelhart met ruime aanloopgebieden. Het internet heeft zijn eigen plaats verworven en ook online kan er snel en makkelijk geshopt worden tegen lage prijzen. Deze ontwikkeling zal niet verdwijnen en ten gevolge van de coronacrisis zelfs grotere vormen aan (blijven) nemen wat zijn weerslag gaat hebben op de lokale ondernemers en de omvang van onze winkelgebieden.

Geen nieuwe bedrijventerreinen

Wat het APB betreft zijn wij op dit moment ruimschoots voorzien in bedrijventerreinen en hoeven er geen nieuwe terreinen aangelegd te worden. De huidige terreinen hebben nog meer dan voldoende ongebruikte oppervlakte. Deze lege ruimtes zou je bijvoorbeeld ook op kunnen vullen als gedecentraliseerd winkelgebied. Je kunt hier, net als in bijvoorbeeld Breda of Vlissingen, grote winkels vestigen wat er niet alleen voor zorgt dat bedrijventerrein opgevuld wordt maar wat ook groot deel van de overlast die deze bedrijven veroorzaken weghaalt uit je woon- en winkelgebieden.

Verduurzamen bedrijventerreinen

Nieuwe bedrijventerreinen hebben wij niet nodig, maar het APB wil wel dat er geld en energie gestoken gaat worden in het duurzaam inrichten van onze bedrijventerreinen. Hierbij denken wij vooral aan zaken als: goede hemelwaterafvoer, meer bomen en andere groenvoorzieningen, gebruik van zonnepanelen etc.

Vergroten levendigheid centrumgebieden

Het APB zou ook graag zien dat er meer energie in de centrumgebieden (Markt en omgeving, Van Bergenplein en omgeving) gestoken wordt. Zo moet er een integrale visie (groenvoorziening, winkels, horeca, fiets- en looproutes) komen waardoor deze gebieden levendiger worden, overdag maar zeker ook ‘s avonds.

Bedrijvigheid stimuleren op bestaande bedrijventerreinen

Etten-Leur dient een aantrekkelijker vestigingsklimaat te krijgen voor bedrijven en ondernemers die werkgelegenheid brengen naar Etten-Leur. Eén van de zaken die daarbij een rol speelt is de grondprijs. In onze ogen is dit vaak een belemmerende factor voor de vestiging van nieuwe bedrijven en daar kunnen we zelf iets aan doen, dus doen we dat ook wat het APB betreft.

Concrete punten

  • Ondersteun lokale ondernemers zoveel mogelijk bij het opkrabbelen uit de Corona crisis met raad en daad, ook via zoveel mogelijk lokale aanbestedingen.
  • Vul vrijkomend winkelgebied op met woningen.
  • Creëer decentrale winkelgebieden buiten de dorpskern voor grote winkels.
  • Geef de Markt, Raadhuisplein en Van Bergenplein een winkel-, horeca- en recreatie boost.
  • Creëer meerdere, compacte en efficiënte winkelgebieden (zoals Kerkwerve).
  • Beperk de overlast door bevoorrading supermarkten (vooral in het weekend) door het vaststellen van (nieuwe) venstertijden en handhaaf daar ook op.
  • Richt de bestaande bedrijventerreinen duurzamer in.
  • Zoek samenwerking op met ondernemers bij het inrichten en verduurzamen van bedrijventerreinen.
  • Zorg dat de grondprijzen minimaal kostendekkend zijn en stel duurzaamheidseisen aan ondernemers bij de uitgifte van nieuwe gronden.

Word lid van het APB

Word lid