Verkeer, vervoer en waterstaat

Met ruim 44.000 inwoners gaan er dagelijks duizenden kinderen naar school, ouders naar hun werk, mensen boodschappen doen, sporten, stappen etcetera. Deze verkeersdrukte zal in de toekomst alleen maar groter worden als Etten-Leur verder groeit. Alle inwoners (jong en oud) moeten erop kunnen vertrouwen dat zij zich nu en in de toekomst snel, veilig en comfortabel kunnen verplaatsen. Daarom wil het APB nù investeren in structurele maatregelen zoals bijvoorbeeld een noordelijke en oostelijke randweg.

3. Verkeer, vervoer en waterstaat

Versnellen oplossen onveilige verkeerssituaties

De verkeersafwikkeling in Etten-Leur is het APB op veel plaatsen een doorn in het oog. Wij hebben veel onveilige verkeerssituaties in ons dorp waar onze inwoners en vooral ook onze jeugd (onnodig) risico’s lopen. Dankzij de inspanningen van het APB is er meer geld vrijgemaakt om deze risicovolle situaties op te lossen. De komende vier jaar moeten deze situaties met meer snelheid worden opgelost.

Geen zwaar vracht- en landbouwverkeer meer in de bebouwde kom

Het zijn niet alleen verkeerssituaties die voor onveiligheid zorgen, maar ook het (zware) verkeer. Etten-Leur wordt als sluiproute gebruikt voor vrachtverkeer tussen A58/Vosdonk en Zevenbergen. Tientallen vrachtwagens denderen dagelijks door Etten-Leur terwijl zij geen bestemmingsverkeer zijn. Hetzelfde geldt voor zwaar landbouwverkeer, ook zij gebruiken onze dorpskern als een noord-zuid sluiproute. In onze ogen moeten zij beiden uit onze bebouwde kom geweerd worden. Daarvoor in de plaats moeten duurzame oplossingen als openbaar vervoer en fietsen meer ruimte krijgen.

Oplossen knelpunten in Etten-Leur Noord

De toenemende verkeersdrukte in Etten-Leur Noord rondom het van Bergenplein, Lichttorenhoofd en spoorwegovergang Lage Vaartkant schreeuwt om een oplossing. Geen lapmiddelen meer, maar een structurele toekomstbestendige oplossing.

Hetzelfde geldt voor de situatie Aletta Jacobslaan, Statenlaan en Concordialaan. Ook hier neemt de verkeersdruk enorm toe, enerzijds vanwege eerdergenoemd sluipverkeer, maar anderzijds ook vanwege een toenemend verkeersaanbod. Dit zal met de komst van een nieuwe woonwijk, Hoge Haansberg, verder toenemen. Ook hier schreeuwt de situatie om een structurele toekomstbestendige oplossing.

Aanleg noordelijke en oostelijke rondweg

Het APB is groot voorstander van de aanleg van een noordelijke en een oostelijke rondweg. Hiermee kan de verkeersdruk binnen onze dorpsgrenzen voor een (groot) deel weggenomen worden en kunnen de hierboven beschreven problemen aangepakt worden. Voor de financiering van deze wegen moet de samenwerking met de Provincie gezocht worden en voor de oostelijke rondweg ook met ProRail. De oostelijke rondweg krijgt een tunnel ter hoogte van de Ambachtenlaan en deze rondweg staat wat ons betreft los van de hoeveelheid woningen welke aan de Lage Vaartkant gebouwd gaan worden.

Beschikbaarheid openbaar vervoer

Het openbaar vervoer is in Etten-Leur redelijk tot goed geregeld. Wij zien echter wel ontwikkelingen die het openbaar vervoer voor bepaalde categorieën inwoners moeilijker bereikbaar maken: busmaatschappijen die nog slechts op de hoofdlijnen rijden en niet langer in de wijken komen. Wij zien dit als een groeiend probleem en willen daar oplossingen voor. Gebruik de buurtbus of deeltaxi’s om de hoofdlijnen bereikbaar te houden, zorg dat dit betaalbaar blijft.

Winkelgebied Markt

Het APB wil een deel van de markt (vanaf de Dreef tot aan de Moeierboom) autoluw en/of autovrij maken en dit gebied aan laten sluiten op het Raadhuisplein. Hiermee creëer je een aantrekkelijker en vooral veiliger winkelgebied in ons centrum. Daarnaast dient het aantrekkelijke gemaakt te worden om het centrum per fiets te bezoeken in plaats van per auto. Voor details: zie Recreatie.

Toekomstbestendige waterhuishouding

De waterhuishouding in Etten-Leur is de afgelopen jaren via Operatie Waterweg grondig onder handen genomen en voldoet op dit moment redelijk tot goed. Het veranderende klimaat zorgt echter ook voor een veranderende vraag qua waterhuishouding. In onze beleving is dit een onderwerp wat voortdurend actueel zal blijven en voortdurend aandacht vraagt. Het is een onderwerp waarbij wij als Etten-Leur niet op onze lauweren kunnen rusten. Het APB zal alternatieven voor de waterhuishouding verzamelen en bespreken met verantwoordelijk wethouder en ambtenaren.

Concrete punten

  • Meer geld voor aanpak onveilige verkeerssituaties rondom wegen en het spoor.
  • Zo snel mogelijk een Noordelijke rondweg.
  • Zo snel mogelijk een Oostelijke rondweg met tunnel.
  • Zwaar verkeer, niet zijnde bestemmingsverkeer, weren uit bebouwde kom.
  • Houd openbaar vervoer bereikbaar en gebruik daar ook buurtbus en deeltaxi voor.
  • Breid het netwerk van de buurtbus uit voor grotere bereikbaarheid en investeer daarin.
  • Maak de Markt vanaf de Dreef tot aan de Moeierboom autoluw/autovrij.
  • Bewaak onze waterhuishouding en handel proactief.

Word lid van het APB

Word lid