Veiligheid

Een veilige woon- en leefomgeving is voor iedere inwoner van Etten-Leur cruciaal. Niet alleen in, en rondom de woning, maar ook op straat en rondom het spoor. Daarbij maken we met elkaar afspraken om deze leefomgeving veilig en prettig te houden. Om veiligheid te kunnen blijven garanderen dient hier structureel meer geld voor gereserveerd te worden. Het APB vindt het belangrijk dat we elkaar ook houden aan de gemaakte afspraken en ziet een centrale rol voor inwoners en BOA’s hierbij samen houden we Etten-Leur veilig.

2.Veiligheid

Woon- en leefomgeving

Veiligheid is sinds onze oprichting één van de kernthema’s voor het APB. Wij leven immers in een maatschappij waar het begrip Veiligheid steeds meer onder druk komt te staan en zaken als berovingen, criminaliteit en ondermijning aan de orde van de dag zijn en wij, als ‘gewone’ burgers, hier steeds meer en nadrukkelijker mee te maken krijgen.

Voor het APB begint ‘Veiligheid’ echter gewoon bij u thuis: in uw woning en uw directe woonomgeving. Daar moet u zich veilig voelen en kan en mag het niet zo zijn dat je ‘s avonds de straat niet op durft en de voordeur niet open durft te doen als er aangebeld wordt. Een veilige en leefbare woonomgeving heeft de hoogste prioriteit voor het APB.

Verkeer en openbare ruimte

Veiligheid is ook een onderwerp wat voor het APB van belang is als wij ons verplaatsten in Etten-Leur. Wij willen dat onze wegen, fietspaden en voetpaden goed onderhouden worden en dat wij als inwoners daar veilig gebruik van kunnen maken zonder wij voortdurend op moeten letten voor kuilen, ongelijke stoeptegels etc. Daarnaast speelt in de donkere uren verlichting een belangrijke rol, niet alleen binnenstedelijk, maar ook in het buitengebied. Hierbij zou dynamische verlichting een belangrijke rol kunnen spelen.

Ondertunneling van het spoor

Etten-Leur is een dorp wat in twee stukken verdeeld wordt door een spoorlijn. Een positief punt daaraan is dat wij ook een station hebben wat de rest van Nederland makkelijk bereikbaar maakt. Een (zeer) negatief punt daaraan is dat we buiten het ‘normale’ personenvervoer ook te maken hebben met vrachtvervoer per trein. De verwachting is dat het goederenvervoer per spoor de komende jaren enorm gaat stijgen. Het APB maakt zich zorgen over de veiligheid op, en vooral in de directe omgeving van, het spoor en over de overlast die dit vervoer (voornamelijk in de avond- en nachturen) op gaat leveren. Ondertunneling van het spoor lijkt misschien een moeilijke opgave, maar het APB wil hierover voortdurend in gesprek blijven met de provincie, ProRail en de landelijke overheid.

Handhaving

Veiligheid en het gevoel van veiligheid wordt ook sterk beïnvloed door de wijze waarop we in Etten-Leur onze wet- en regelgeving handhaven. Op dit onderwerp valt in onze ogen nog veel winst te halen en hierbij kunnen onze BOA’s een grote rol spelen. Te veel en te vaak worden ook simpele regeltjes niet nageleefd wat tot onwenselijke situaties en veel irritatie leidt: dit moet aangepakt worden.

Concrete punten

  • Zorg voor veilige situaties op wegen, fietspaden, trottoirs etcetera.
  • Stimuleer buurtpreventie en verzorg de middelen om dit adequaat in te richten.
  • Bekijk de rol van de BOA’s, breid hun taken waar mogelijk uit, en neem maatregelen als capaciteit tekortschiet.
  • Blijf in overleg met Provincie, Rijksoverheid en ProRail en verbeter de veiligheid rondom het spoor.
  • Pak alle criminaliteit hard aan met doelgerichte acties.
  • Bied jongeren mogelijkheden aan en pak gelijktijdig hangjongeren aan die overlast veroorzaken.
  • Pas, daar de situatie daarom vraagt, cameratoezicht toe.
  • Maak de transitie naar ledverlichting op straat zo snel mogelijk af.
  • Zorg dat Veiligheid een onderwerp wordt waar minimaal één keer jaar in de gemeenteraad over gesproken wordt aan de hand van een up-to-date Veiligheidsmonitor.

Word lid van het APB

Word lid