Wij zijn het APB

Wij luisteren eerst naar de mening van de inwoners van Etten-Leur en gaan daarna pas plannen maken.

Via de plaatselijke politiek proberen wij ideeën werkelijkheid te maken.
Zo vertolken wij al sinds 1989 de stem van zowel Etten als Leur.
Samen zorgen we voor een mooi Etten-Leur voor nu, maar ook voor later.

Over het APB

Algemene inleiding

Eerst luisteren, dan plannen maken

Herkenbaar en aanspreekbaar

Het APB gebruikt al bijna 32 jaar deze twee motto’s als lijfspreuken en handelt daar ook naar.

Lees verder

Bestuur en ondersteuning

Het APB wil dat u als bewoner gebruik kunt maken van een servicegerichte, benaderbare, efficiënte en goede dienstverlening van de gemeente. Samenwerking met partners past daarbij, mits deze een voordeel voor de inwoners oplevert.

Lees verder

Veiligheid

Een veilige woon- en leefomgeving is voor iedere inwoner van Etten-Leur cruciaal. Niet alleen in, en rondom de woning, maar ook op straat en rondom het spoor.

Lees verder

Verkeer, vervoer en waterstaat

Alle inwoners (jong en oud) moeten erop kunnen vertrouwen dat zij zich nu en in de toekomst snel, veilig en comfortabel kunnen verplaatsen. Daarom wil het APB nù investeren in structurele maatregelen zoals bijvoorbeeld een noordelijke en oostelijke randweg

Lees verder

Economie

Het APB wil dat de gemeente de aantrekkelijkheid voor duurzame ondernemingen die voor Etten-Leur ook werkgelegenheid oplevert blijft vergroten.

Lees verder

Onderwijs

Mede dankzij het APB zijn alle basisscholen in Etten-Leur nu voorzien van moderne en goed uitgeruste (brede-)schoolgebouwen. Nu is het zaak deze op het kwalitatief hoge niveau te houden

Lees verder

Sport, cultuur en recreatie

Ondanks dat de voorzieningen in Etten-Leur op een goed niveau zijn vereist het op orde krijgen en houden van de vrijwilligers in de verenigingen de nodige aandacht.

Lees verder

Sociaal domein

Etten-Leur moet een gemeente zijn waarin alle inwoners mee moeten kunnen doen. Op dit moment ervaart het APB dat dit op sociaal gebied niet voor iedereen mogelijk is. Dit vereist inzet van de gemeente op belangrijke thema’s.

Lees verder

Volksgezond- heid en milieu

De wereldwijde uitdaging om een veilige en duurzame woon- en leefomgeving te creëren stopt niet aan de grens van Etten-Leur. Een enthousiasmerende en coöperatieve houding wordt van iedereen verwacht om deze uitdaging aan te gaan.

Lees verder

Volkshuis- vestiging, ruimtelijke ordening

Om te kunnen garanderen dat er in de toekomst voldoende woningen beschikbaar zijn zal er op korte termijn flink werk gemaakt moeten worden van woningbouw voor jong en oud.

Lees verder

Onze Speerpunten

Het APB heeft in haar verkiezingsprogramma 10 speerpunten opgenomen.

Lees verder

Onze Ombudsman helpt u!

Klachten of Vragen?

Fer van Bergen is ombudsman voor het APB. Hij houdt zich bezig met allerlei vraagstukken binnen de Etten-Leurse samenleving.

Lees verder

Agenda


Openbaar fractieberaad
Wij vergaderen  op donderdag avond. U kunt altijd binnen lopen van 19.00 – 19.30 in het vergadercentrum “Oude Raadhuis” Markt 1.

Heeft u vragen, opmerkingen of ideeën, u kunt ons altijd bereiken. Kom langs of stuur uw mail naar info@apbetten-leur.nl.


Stel ons een vraag of deel een idee met het APB

Wat vindt u van de woonomgeving van Etten-Leur? Om het algemeen plaatselijk belang te behartigen horen wij graag uw mening. Door uw mening te geven verklaart u kennis te hebben genomen en ingestemd te hebben met onze Privacy Verklaring en Protocol

  Blijf op de hoogte

  Ontvang de nieuwsbrief van het APB en blijf op de hoogte van de ontwikkelingen en politiek in Etten-Leur. Vul hieronder, nadat uw kennis hebt genomen en in hebt gestemd met onze Privacy Verklaring en Protocol, uw e-mailadres in en klik op ‘Houd mij op de hoogte’.


   Word lid

   Lid worden van de grootste politieke partij van Etten-leur? Dat kan! Praat en denk mee en draag zo je steentje bij aan Etten-Leur.

   Lid worden

   Nieuws

   Simon de Hoon op 68-jarige leeftijd overleden

   Simon de Hoon  30-12-1953 - 26-11-2022  Met grote verslagenheid heeft gisteren ons het trieste nieuws bereikt dat Simon de Hoon op 26 november is overleden. Simon was een gedreven APB-er en actief binnen het APB vanaf het eerste uur. Door de jaren heen heeft hij verschillende functies bekleed,…

   Read More

   Werkbezoek De Ruwenberg/van Meer

   Vrijdag 15 juli 2022 zijn wij met een aantal raadsleden van het APB op bezoek geweest bij De Ruwenberg/van Meer. Dat is een bedrijf

   Read More

   Shit, het onderwerp hondenbelasting, wat nu!?

   Maandag 11 juli 2022, tijdens de behandeling van de kadernota, kwam de hondenbelasting ter sprake. Een kadernota die…

   Read More