Wij zijn het APB

Wij luisteren eerst naar de mening van de inwoners van Etten-Leur en gaan daarna pas plannen maken.Via de plaatselijke politiek proberen wij ideeën werkelijkheid te maken.Zo vertolken wij al sinds 1989 de stem van zowel Etten als Leur.Samen zorgen we voor een mooi Etten-Leur voor nu, maar ook voor later.

Over het APB

Bestuur en dienstverlening

“Eerst luisteren naar de inwoners en daarna plannen maken.” Buurtbeheer en informatiebijeenkomsten van de raad zijn daar goede voorbeelden van.

Lees verder

Wonen

Het APB wil het landelijke karakter van Etten-Leur behouden. We zien de overgang van het stedelijke gebied naar het buitengebied graag vloeiend gaan.

Lees verder

Leven

We willen voldoende voorzieningen in Etten-Leur, zodat iedereen mee kan doen in onze samenleving. Samenwerking tussen inwoners, gemeente, maatschappelijke en professionele organisaties is daarbij van belang.

Lees verder

Werk en Inkomen en Ondernemers

We werken aan een gezonder lokaal ondernemersklimaat dat door de gemeente wordt ondersteund, bevorderd en gefaciliteerd. Dit kan met aanbestedingen aan bedrijven in Etten-Leur of bevordering van het winkelhart.

Lees verder

Onze Speerpunten

Het APB heeft in haar verkiezingsprogramma 10 speerpunten opgenomen.

Lees verder

Onze Ombudsman helpt u!

Klachten of Vragen?

Fer van Bergen is ombudsman voor het APB. Hij houdt zich bezig met allerlei vraagstukken binnen de Etten-Leurse samenleving.

 

Lees verder

Agenda


Openbaar fractieberaad
Voor inwoners van Etten-Leur die een vraag, klacht of idee hebben, houden wij wekelijks een openbaar fractieberaad. U bent van harte welkom op donderdag van 19.00 uur tot 19.30 uur in kamer 0.02 in het vergadercentrum (oude Raadhuis).

Raadsvergaderingen:

De raad debatteert, 3 december van 19.30 uur tot 22.00 uur in het vergadercentrum, kamer 1.04.

Agendapunten zijn onder meer:

  • Voorstel vaststelling van de kaders voor de Couperuslaan
  • Voorstel over de vaststelling van het veiligheidsprogramma ‘Veiligheid door verbinding’
  • Voorstel over de vaststelling van de grondexploitaties 2018
  • Voorstel over de benoeming van de aandachtspunten van de fracties voor de accountantscontrole van de jaarrekening
  • Voorstel over de vaststelling van het normenkader rechtmatigheid
  • Voorstel over het uitbrengen van een zienswijze op de 1e wijziging van de begroting 2019 van de GR Belastingsamenwerkingsgroep West-Brabant

Aansluitend daarop vanaf 22.00 uur

De raad besluit 


Stel ons een vraag of deel een idee met het APB

Wat vindt u van de woonomgeving van Etten-Leur? Om het algemeen plaatselijk belang te behartigen horen wij graag uw mening.

Blijf op de hoogte

Ontvang de nieuwsbrief van het APB en blijf op de hoogte van ontwikkelingen en politiek in Etten-Leur. Vul hieronder uw e-mailadres in en klik op ‘Houd mij op de hoogte’.

Word lid

Lid worden van de grootste politieke partij van Etten-leur? Dat kan! Praat en denk mee en draag zo je steentje bij aan Etten-Leur.

Lid worden

Nieuws

APB steunt voorstel project Nieuwe Nobelaer

De gemeenteraad heeft zich afgelopen maandag- en dinsdagavond gebogen over een omvangrijke agenda. Een van de belangrijkste agendapunten was een voorstel van het college aangaande het project Nieuwe Nobelaer (NN) waarin zij aangaven dat de aanbesteding mislukt is. De marktsituatie in de bouw heeft...

Lees meer

Maiden speech voor Fer van Bergen

Op maandag 29 oktober 2018 heeft burgerlid en ombudsman Fer van bergen zijn ‘maiden speech’ gehouden in de gemeenteraad. Dit is een benaming voor de eerste keer dat een raads- of burgerlid een onderwerp behandelt in de gemeenteraad en daarvoor zijn collega raads- en burgerleden toespreekt. Het...

Lees meer

Zorgen om verkeersveiligheid op het Burchtplein

Het APB maakt zich grote zorgen over de veiligheid van fietsers en voetgangers op het Burchtplein. Er worden dagelijks "bijna-aanrijdingen" gemeld en onlangs heeft er nog een aanrijding plaatsgevonden waarbij een ambulance nodig was. Er zijn nieuwe factoren die een rol spelen, vergeleken bij de...

Lees meer