Wij zijn het APB

Wij luisteren eerst naar de mening van de inwoners van Etten-Leur en gaan daarna pas plannen maken.Via de plaatselijke politiek proberen wij ideeën werkelijkheid te maken.Zo vertolken wij al sinds 1989 de stem van zowel Etten als Leur.Samen zorgen we voor een mooi Etten-Leur voor nu, maar ook voor later.

Over het APB

Bestuur en dienstverlening

“Eerst luisteren naar de inwoners en daarna plannen maken.” Buurtbeheer en informatiebijeenkomsten van de raad zijn daar goede voorbeelden van.

Lees verder

Wonen

Het APB wil het landelijke karakter van Etten-Leur behouden. We zien de overgang van het stedelijke gebied naar het buitengebied graag vloeiend gaan.

Lees verder

Leven

We willen voldoende voorzieningen in Etten-Leur, zodat iedereen mee kan doen in onze samenleving. Samenwerking tussen inwoners, gemeente, maatschappelijke en professionele organisaties is daarbij van belang.

Lees verder

Werk en Inkomen en Ondernemers

We werken aan een gezonder lokaal ondernemersklimaat dat door de gemeente wordt ondersteund, bevorderd en gefaciliteerd. Dit kan met aanbestedingen aan bedrijven in Etten-Leur of bevordering van het winkelhart.

Lees verder

Onze Speerpunten

Het APB heeft in haar verkiezingsprogramma 10 speerpunten opgenomen.

Lees verder

Onze Ombudsman helpt u!

Klachten of Vragen?

Fer van Bergen is ombudsman voor het APB. Hij houdt zich bezig met allerlei vraagstukken binnen de Etten-Leurse samenleving.

 

Lees verder

Agenda


Het APB organiseert voor inwoners van Etten-leur, een historische wandeling langs enkele hotspots in Etten-Leur en u kunt hier GRATIS aan deelnemen!

Programma: 
We verzamelen om 13.45 uur‬, bij de Etten-Leur City Shop (Markt 4).
Met een gids vertrekken we om 14.00 uur en bezoeken we o.a. de Van Gogh Kerk, het Paulushofje en de Lambertuskerk.
Na afloop ‪om 16.00 uur‬, krijgen alle deelnemers een gratis consumptie aangeboden bij Zus & Zo.

Deelname is gratis, maar let op: vol = vol.
Dus meld u snel aa‪n, dit kan tot uiterlijk tot 18 mei via info@apbetten-leur.nl ‬

Openbaar fractieberaad
Voor inwoners van Etten-Leur die een vraag, klacht of idee hebben, houden wij wekelijks een openbaar fractieberaad. U bent van harte welkom op donderdag 16 mei van 19.00 uur tot 19.30 uur in het vergadercentrum (oude Raadhuis) kamer 0.02.

De raad debatteert op maandag 20 mei 2019 van 19.00 tot 22.00 uur in kamer 1.04 in het vergadercentrum (oude Raadhuis).

De onderwerpen zijn onder meer:

 • Voorstel over de vaststelling van het beleidsplan 2019-2023 inclusief het regionaal risicoprofiel  van de Veiligheidsregio;
 • Voorstel over de vaststelling van de kaders voor het project “de 4 leeuwen”;
 • Voorstel over de vaststelling van het bestemmingsplan Triangeldreef 21 (het Carillon);
 • Voorstel over de vaststelling van de notitie “Reikwijdte en detailniveau milieu effectrapportage omgevingsvisie Etten-Leur”;
 • Voorstel over de vaststelling van de nieuwe verordening “naamgeving en nummering (adressen)”;
 • Voorstel naar aanleiding van het onderzoeksrapport Berenschot “Grip en sturing op Regio West-Brabant”;
 • Voorstel over de aanpassing van de drempelbedragen van het inkoopbeleid;
 • Voorstel over de vaststelling van het paraplubestemmingsplan “vergroten inhoudsmaat burgerwoningen buitengebied”.

Aansluitend de raad besluit

 • Benoeming en beëdiging wethouder G. de Weert van het CDA;
 • Benoeming en beëdiging van een burgerlid voor de fractie van D66
 • Vaststelling van de voorstellen die vanuit de Raad Debatteert kunnen worden vastgesteld.

Raad besluit op 27 mei, nader te bepalen.


Stel ons een vraag of deel een idee met het APB

Wat vindt u van de woonomgeving van Etten-Leur? Om het algemeen plaatselijk belang te behartigen horen wij graag uw mening.

Blijf op de hoogte

Ontvang de nieuwsbrief van het APB en blijf op de hoogte van ontwikkelingen en politiek in Etten-Leur. Vul hieronder uw e-mailadres in en klik op ‘Houd mij op de hoogte’.

Word lid

Lid worden van de grootste politieke partij van Etten-leur? Dat kan! Praat en denk mee en draag zo je steentje bij aan Etten-Leur.

Lid worden

Nieuws

UITNODIGING HISTORISCHE WANDELING 25 MEI

Het APB organiseert voor inwoners van Etten-leur, een historische wandeling langs enkele hotspots in Etten-Leur en u kunt hier GRATIS aan deelnemen! Programma:  We verzamelen om 13.45 uur‬, bij de Etten-Leur City Shop (Markt 4). Met een gids vertrekken we om 14.00 uur en bezoeken we o.a. de Van...

Lees meer

Welkom op onze website

Sinds september 2017 hebben we een vernieuwde website.  Onze nieuwe website ziet er overzichtelijker uit en is makkelijker in gebruik. Ook is onze site nu goed te gebruiken voor alle smartphones en tablets. Op de website vindt u meer over: Onze standpunten, Onze mensen, Aankomende events, ...

Lees meer