Wij zijn het APB

Wij luisteren eerst naar de mening van de inwoners van Etten-Leur en gaan daarna pas plannen maken. Via de plaatselijke politiek proberen wij ideeën werkelijkheid te maken. Zo vertolken wij al sinds 1989 de stem van zowel Etten als Leur. Samen zorgen we voor een mooi Etten-Leur voor nu, maar ook voor later.

Over het APB

Bestuur en dienstverlening

“Eerst luisteren naar de inwoners en daarna plannen maken.” Buurtbeheer en informatiebijeenkomsten van de raad zijn daar goede voorbeelden van.

Lees verder

Wonen

Het APB wil het landelijke karakter van Etten-Leur behouden. We zien de overgang van het stedelijke gebied naar het buitengebied graag vloeiend gaan.

Lees verder

Leven

We willen voldoende voorzieningen in Etten-Leur, zodat iedereen mee kan doen in onze samenleving. Samenwerking tussen inwoners, gemeente, maatschappelijke en professionele organisaties is daarbij van belang.

Lees verder

Werk en Inkomen en Ondernemers

We werken aan een gezonder lokaal ondernemersklimaat dat door de gemeente wordt ondersteund, bevorderd en gefaciliteerd. Dit kan met aanbestedingen aan bedrijven in Etten-Leur of bevordering van het winkelhart.

Lees verder

Onze Speerpunten

Het APB heeft in haar verkiezingsprogramma 10 speerpunten opgenomen.

Lees verder

Onze Ombudsman helpt u!

Klachten of Vragen?

Fer van Bergen is ombudsman voor het APB. Hij houdt zich bezig met allerlei vraagstukken binnen de Etten-Leurse samenleving.

 

Lees verder

Agenda


Openbaar fractieberaad
Voor inwoners van Etten-Leur die een vraag, klacht of idee hebben, houden wij wekelijks een openbaar fractieberaad. U bent van harte welkom op donderdag 20 juni van 19.30 uur tot 20.00 uur in kamer 0.02 in vergadercentrum (oude Raadhuis).

Raadsvergaderingen
Op maandag 18  juni “De raad debatteert”.
De vergadering wordt gehouden in het Turfschip en begint om 19.30 uur.

Op de agenda staan:

 • Voorstel over de vaststelling van de jaarrekening 2017.
 • Voorstel over de vaststelling van de kadernota 2019-2022.
 • Voorstel over de vaststelling van de beleidsactualisatie.

Op dinsdag 19 juni “De raad debatteert”

Op de agenda staan:

 • Voorstel over de zienswijzen op de ontwerp-begrotingen van de
  gemeenschappelijke regelingen.
 • Voorstel over de vaststelling van de wijziging van de weg-categorie Stijn
  Streuvelslaan (gedeelte Couperuslaan-Guido Gezellelaan).
 • Voorstel over de vaststelling van het bestemmingsplan    Brabantlaan/Sportparkstraat.
 • Voorstel over de vaststelling van de Beheersverordening begraafplaatsen
  gemeente Etten-Leur 2018.
 • Voorstel over de vaststelling van de aangepaste verordening WMO.
 • Voorstel over deelname aan de Gemeenschappelijke Regeling voor Veilig
  Thuis West-Brabant.
 •  Voorstel over de benoeming van een raadsadviseur op de griffie.

De vergadering wordt gehouden in het Turfschip en begint om 19.30 uur.


Stel ons een vraag of deel een idee met het APB

Wat vindt u van de woonomgeving van Etten-Leur? Om het algemeen plaatselijk belang te behartigen horen wij graag uw mening.

Blijf op de hoogte

Ontvang de nieuwsbrief van het APB en blijf op de hoogte van ontwikkelingen en politiek in Etten-Leur. Vul hieronder uw e-mailadres in en klik op ‘Houd mij op de hoogte’.

Word lid

Lid worden van de grootste politieke partij van Etten-leur? Dat kan! Praat en denk mee en draag zo je steentje bij aan Etten-Leur.

Lid worden

Nieuws

Kees van Aert wethouder

Donderdagavond 24 mei 2018 werd Kees van Aert beëdigd als wethouder. Kees is al 16 jaar actief binnen het APB, als fractievoorzitter en als raadslid. Hij kent "het klappen van de zweep." Ons motto: “Eerst luisteren, dan plannen maken", zal in de komende 4 jaar bij Kees hoog in het vaandel staan....

Lees meer

Fer van Bergen, Burgerlid

In de vorige raadsperiode was Fer, burgerlid of ook wel burgerraadslid genoemd.  Ook voor de periode 2018-2022 is Fer geïnstalleerd als burgerlid. Naast deze activiteiten is hij ook zeer actief als ombudsman voor het APB.    

Lees meer

Afscheid van wethouder Schouw

Na 16 jaar politiek, waarvan 4 jaar raadslid en 12 jaar wethouder stopt Jean-Pierre Schouw, zoals hij eerder aankondigde. Na 3 raadperiodes met verschillende portefeuilles is JP, zoals wij hem binnen het APB liefkozend noemen, gestopt met zijn politieke activiteiten. Hij wil meer tijd doorbrengen...

Lees meer