Onze standpunten

Het APB is een aanspreekpunt voor de gehele bevolking van Etten-Leur. We stimuleren sport, cultuur en recreatie voor jong en oud. We maken geen onnodige uitgaven en houden uiterste terughoudendheid tot verhoging van de gemeentelijke belastingen. Het APB ondersteunt en faciliteert ondernemers, maar heeft ook oog voor inwoners die moeten rondkomen van een minimum inkomen. Kwaliteit van en ondersteuning van zorg staan hoog in ons vaandel.

We zijn trots op het dorpse karakter en behouden graag de karakteristieke bebouwing in Etten-Leur. Het APB heeft aandacht voor veiligheid in de breedste zin van het woord. Denk hierbij aan goed onderhouden en verlichte straten, het stimuleren buurtpreventieteams en handhaving. We zijn zuinig op het milieu door een duurzaam beleid te voeren en te zorgen dat het onderhoud van ons Etten-Leur op een goed peil blijft.

Bestuur en dienstverlening

“Eerst luisteren naar de inwoners en daarna plannen maken.” Buurtbeheer en informatiebijeenkomsten van de raad zijn daar goede voorbeelden van.

Lees verder

Wonen

Het APB wil het landelijke karakter van Etten-Leur behouden. We zien de overgang van het stedelijke gebied naar het buitengebied graag vloeiend gaan.

Lees verder

Leven

We willen voldoende voorzieningen in Etten-Leur, zodat iedereen mee kan doen in onze samenleving. Samenwerking tussen inwoners, gemeente, maatschappelijke en professionele organisaties is daarbij van belang.

Lees verder

Werk en inkomen

We werken aan een gezonder lokaal ondernemersklimaat dat door de gemeente wordt ondersteund, bevorderd en gefaciliteerd. Dit kan met aanbestedingen aan bedrijven in Etten-Leur of bevordering van het winkelhart.

Lees verder

Onze Speerpunten

15 onderwerpen waar wij op dit moment het meeste belang aan hechten en extra aandacht voor hebben.

Lees verder

GGz-terrein

De bezoekers hadden al goed nagedacht over dit onderwerp. De discussies waren enthousiast en levendig en er is onder de directe betrokkenen, op hoofdlijnen, consensus over de toekomst van het GGz-terrein ontstaan.

Lees verder

Blijf op de hoogte

Ontvang de nieuwsbrief van het APB en blijf op de hoogte van ontwikkelingen en politiek in Etten-Leur. Vul hieronder uw e-mailadres in en klik op ‘Houd mij op de hoogte’.

Word lid

Lid worden van de grootste politieke lokale partij van Etten-leur? Dat kan! Praat en denk mee en draag zo je steentje bij aan Etten-Leur.

Lid worden