Op 7 oktober verzamelde vol goede moed zes APB’ers zich om 10:00 uur bij Café Hof van Holland in Etten-Leur Noord om de dag af te trappen met een bakje koffie. Dit was mogelijk dankzij de welwillende medewerking van APB’er Wim Roeloffs, die voor deze gelegenheid zijn café een uur eerder opende dan gebruikelijk. Waarvoor onze hartelijke dank.

Twee APB’ers zijn in het Hof van Holland gebleven om het Koerskaart spel van de gemeente Etten-Leur met belangstellenden te spelen. Met dit spel kun je als inwoner van Etten-Leur richting geven aan de beleidskaders voor de komende jaren en daarmee dus ook als individu sturing geven aan de lokale politiek. Het liep helaas niet storm, en de hoeveelheid spelletjes is dan ook beperkt gebleven.

De rest van de APB’ers is de straat op gegaan (van Bergenplein e.o.) en alle goede bedoelingen ten spijt: de weergoden wilden niet echt meewerken: het was donker, winderig, koud en bij tijd en wijle ook nat. Dit heeft ervoor gezorgd dat de aanwezige bevolking van Etten-Leur Noord slechts beperkt tijd had voor de APB’ers. Toch zijn er enkele goede gesprekken gevoerd. En was onze aanwezigheid dankzij de warme, nieuwe gele jassen duidelijk zichtbaar en ook opgemerkt.

Ook was APB’er in hart en nieren, Ad Teunissen aanwezig. Enkele fractieleden hebben met Ad delen van de infrastructuur bekeken, waarbij Ad onze aandacht heeft gevestigd op slordig straatwerk in de Korte Brugstraat, wederom beschadigingen aan de Geerkade, en kuilen en slecht straatwerk aan de Geerkade en van Bergenplein. Ook onduidelijke en gevaarlijke verkeerssituaties zijn bekeken. Deze zaken zullen door de fractie worden opgepakt en aan het college van b & w bekend worden gemaakt.

Ondanks het slechte weer toch een nuttig wijkbezoek en op naar het volgende wijkbezoek dat voor eind november gepland staat.

Peter van der Wulp,

Fractievoorzitter APB.