Op dinsdag 23 mei 2017 heeft het APB een thema-avond georganiseerd over de herontwikkeling van het GGz Breburg-terrein. Aanleiding voor deze thema-avond was de onrust die onder de omwonenden van het terrein is ontstaan nadat het vanuit GGz in de media kwam. Zoals u misschien weet acteert het APB per definitie naar het motto: ‘Eerst luisteren, dan plannen maken’ en daarom hebben ze deze bijeenkomst georganiseerd.

De avond is goed bezocht door ruim 30 enthousiaste omwonenden van het GGz-terrein. Samen met de APB raads-, burger- en bestuursleden hebben ze in een drietal sessies de volgende thema’s besproken:

  • Functies / bebouwing,
  • Groen / water,
  • Wegen / parkeren.

De bezoekers hadden al goed nagedacht over dit onderwerp. De discussies waren enthousiast en levendig en er is onder de directe betrokkenen, op hoofdlijnen, consensus over de toekomst van het GGz-terrein ontstaan.

Alle punten over de herontwikkeling van het GGz-terrein die op deze avond genoemd en besproken zijn, hebben wij samengevat in een brief aan het college van b&w.  Alle opmerkingen zijn aan het college kenbaar gemaakt. Zowel de opmerkingen vanuit waar de aanwezigen een meerderheid voor was, als de opmerkingen waar geen meerderheid werd.

 

Het APB hoopt hiermee een positieve bijdrage te leveren aan het proces rondom GGz Breburg en het terrein.